Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja

 

Erasmus+ -ohjelman tuella toteutettavan korkeakoulujen yhteistyön laatuvaatimukset vahvistetaan korkea-asteen koulutusta koskevassa Erasmus-peruskirjassa (ECHE). Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimiin voivat osallistua vain sellaiset ohjelmamaiden korkeakoulut, joille komissio on myöntänyt Erasmus-peruskirjan.

Peruskirjan myöntämisedellytyksistä ja laatuvaatimuksista on tietoa Erasmus-peruskirjan oppaassa ja valvontaoppaassa. Lähiaikoina avattavalla uudella verkkosivustolla Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You! korkeakoulut voivat itse testata, täyttävätkö ne Erasmus-peruskirjan vaatimukset.

Kumppanimaiden korkeakouluilta ei vaadita Erasmus-peruskirjaa, vaan laatuvaatimukset määritetään korkeakoulujen välisissä sopimuksissa. Peruskirja on voimassa koko Erasmus+ -ohjelmakauden toimintavuoteen 2020/2021 asti.

Peruskirjan kieliversiot
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Erasmus-peruskirjat myönnetään vuosittain julkaistavan ehdotuspyynnön perusteella.

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) sivustolla on luettelo korkeakouluista, joille on myönnetty Erasmus-peruskirja.

Jaa tämä sivu