Erasmuse kõrgharidusharta

 

Erasmuse kõrgharidushartas (ECHE) määratakse kindlaks kõrgkoolidele programmi Erasmus+ raames pakutavate Euroopa ja rahvusvahelise koostöö võimaluste üldine kvaliteediraamistik. Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös võivad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta.

Erasmuse kõrgharidusharta suunistest ja Erasmuse kõrgharidusharta järelevalve juhendist leiate teavet selle kohta, kuidas viia oma kõrgkool vastavusse harta saamise tingimustega. Varsti avatakse Erasmuse kõrgharidusharta veebisait (Erasmus Charter for Higher Education: Make it Work for You!), kus kõrgkoolid saavad ise kontrollida, kas nad vastavad harta saamise tingimustele.

Partnerriikides asuvate kõrgkoolide puhul ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgkoolide vaheliste lepingute alusel. Harta määratakse programmi Erasmus+ kogu kestuse ajaks ehk kuni 2020./2021. aastani.

Harta eri keeleversioonid
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Igal aastal avaldatakse uus konkursikutse Erasmuse kõrgharidusharta määramiseks.

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil on nimekiri kõrgkoolidest, kellel on kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Jaga seda lehte