Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

 

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) stanoví obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+. Listinu ECHE musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v zemi programu, pokud se chtějí zúčastnit projektu vzdělávací mobility jednotlivců a/nebo spolupráce v oblasti inovací nebo výměny osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+.

Informace o tom, které podmínky je třeba splnit k získání ECHE, najdete v pokynech pro udělení listiny ECHE a dále v pokynech pro monitorování ECHE. Právě probíhá příprava internetových stránek věnovaných listině programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání, kde najdete i nástroj, s jehož pomocí budete moci vyhodnotit, do jaké míry splňujete kritéria pro získání listiny ECHE.

Pro vysokoškolské instituce z partnerských zemí není získání listiny ECHE povinné. Rámec kvality se v takovém případě stanoví na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi. Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+, tedy až do akademického roku 2020-2021.

Jazykové verze listiny
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Výzva k předkládání návrhů pro získání listiny ECHE se zveřejňuje každoročně.

Nyní je k dispozici seznam vysokoškolských institucí, které jsou držiteli listiny ECHE.

Sdílej tuto stránku