Modele de formulare de cerere

 

Aceste documente se referă la cererea de propuneri 2019.

Documentele din 2018, 20172016, 2015 și 2014 au fost arhivate.

Modelele de formulare electronice de mai jos vă pot ajuta să vă pregătiți cererea.

AC1 – Mobilitatea persoanelor în scop educațional

AC2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

AC3 – Sprijin pentru reformarea politicilor

Acțiunile Jean Monnet:

Acțiuni privind sportul:

Formulare

În conformitate cu cerințele stabilite în Ghidul programului pentru fiecare acțiune, formularele de candidatură trebuie să fie însoțite de următoarele modele standard.

Acțiunea-cheie 1: Model de calendar de activități (schimburi de tineri/mobilitatea tinerilor lucrători) care trebuie atașat la formularul de cerere pentru Mobilitatea tinerilor și a lucrătorilor de tineret Modelul de calendar de activități pentru voluntariat nu este obligatoriu.

Acțiunea-cheie 3: Model de calendar de activități care trebuie atașat la formularul de cerere pentru Proiectele de Dialog Pentru Tineret​

Împuterniciri: După caz, organizațiile partenere și membrii consorțiului trebuie să îl mandateze pe coordonator să acționeze în numele lor pe durata implementării proiectului. Procura trebuie anexată la formularul de cerere. Mandatele pot fi descărcate în formularul de candidatură. Este disponibil un model de mandat.

Alte documente justificative

Pentru acordarea de sprijin financiar în vederea acoperirii costurilor de călătorie în cadrul programului Erasmus+, distanțele trebuie calculate cu ajutorul calculatorului de distanțe.

Dacă doriți să participați la un proiect de mobilitate pentru studenți și personalul din învățământul superior care implică țări participante și țări partenere, vă recomandăm să citiți orientările Universități: ce trebuie și ce nu trebuie făcut.

Toate organizațiile care participă la un proiect trebuie să fie înregistrate în sistemul unic de înregistrare (URF). Organizațiile trebuie să se înregistreze în URF prin Portalul participanților. Pentru a se înregistra pe portal, utilizatorii vor trebui să-și creeze un cont EU Login. Dacă aveți întrebări despre utilizarea portalului, consultați secțiunea de întrebări și răspunsuri și Ghidul utilizatorului.

 

Instrucțiuni pentru completarea formularelor on-line și orientări pentru procesul de depunere a cererii on-line.

 

Alte documente pentru învățământul superior

Distribuie această pagină