Paraiškų formų pavyzdžiai

 

Rengiantis teikti paraiškas jums gali būti naudinga susipažinti su pateiktais elektroninių formų pavyzdžiais.

1 pagrindinis veiksmas (KA1). Individualių asmenų judumas mokymosi tikslais

2 pagrindinis veiksmas (KA2). Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

3 pagrindinis veiksmas (KA3). Politinių reformų rėmimas

„Jean Monnet“ veiksmai

Sporto veikla

Šablonai

Šiuos standartinius šablonus būtina pridėti prie paraiškos formų pagal programos vadove nustatytus reikalavimus kiekvienam veiksmui.

1 pagrindinis veiksmas. Veiklos tvarkaraščio šablonas (jaunimo mainai ir su jaunimu dirbančių asmenų judumas), kurį būtina pridėti prie Jaunimo judumo paraiškos formos. 

3 pagrindinis veiksmas. Veiklos tvarkaraščio šablonas, kurį būtina pridėti prie Noorte dialoogi projektid​ paraiškos formos.

ĮgaliojimaiJei taikytina, organizacijos partnerės ir konsorciumo nariai privalo pasirašyti įgaliojimus, kuriais įgyvendinant projektą koordinatoriui leidžiama veikti jų vardu. Įgaliojimus būtina pridėti prie paraiškos formos. Įgaliojimus galima parsisiųsti paraiškos formoje. Pateiktas įgaliojimų šablonas.

Kiti pagalbiniai dokumentai

Programos „Erasmus+“ kelionės išlaidų dotacijai atstumams apskaičiuoti privaloma naudotis atstumo skaičiuokle.

Jei teikiate paraišką dėl aukštojo mokslo įstaigų studentų ir darbuotojų judumo tarp programos šalių ir šalių partnerių, susipažinkite su Patarimais paraiškas teikiančioms aukštojo mokslo įstaigoms.

Visos projektuose dalyvaujančios organizacijos privalo būti registruotos vienintelio registravimo sistemoje. Organizacijos turėtų registruotis šioje sistemoje per Dalyvių portalą. Kad užsiregistruotų portale, dalyviai turi susikurti paskyrą naudodamiesi sistema „EU Login“. Daugiau informacijos apie naudojimąsi portalu pateikiama dažnai užduodamų klausimų dalyje ir naudotojo vadove.

 

Internetinių formų pildymo gairės ir gairės, kuriose paaiškinamas paraiškų teikimo internetu procesas.

 

Papildomi aukštojo mokslo srities dokumentai

Bendrinti šį puslapį