Samplaí d'fhoirmeacha iarratais

 

Tabhair faoi deara go mbaineann na doiciméid seo le Glao ar Thograí 2019.

doiciméid 2018, doiciméid 2017, doiciméid 2016, doiciméid 2015 agus doiciméid 2014 curtha sa chartlann.

Tá samplaí den fhoirm iarratais leictreonach ar fáil le breathnú orthu chun cuidiú le daoine iarratas a ullmhú.

Príomhbheart 1 - Soghluaisteacht Foghlama Daoine Aonair

Príomhbheart 2 – Comhar le haghaidh nuálaíochta agus malartú dea-chleachtas

Príomhbheart 3 – Tacaíocht d'Athchóiriú Beartas

Gníomhaíochtaí Jean Monnet:

Gníomhaíochtaí spóirt:

Teimpléid

Ní mór na teimpléid chaighdeánacha seo a leanas a cheangal leis na foirmeacha iarratais, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Treoirleabhar i gcás gach gníomhaíochta.

Príomhbheart 1: Teimpléad le haghaidh thráthchlár na ngníomhaíochtaí (malartuithe daoine óga/soghluaisteacht oibrithe don óige) nach mór a cheangal leis an bhfoirm iarratais maidir le Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha. 

Príomhbheart 3: Teimpléad le haghaidh thráthchlár na ngníomhaíochtaí nach mór a cheangal leis an bhfoirm iarratais maidir le hIdirphlé Struchtúrtha - cruinnithe idir daoine óga agus cinnteoirí i réimse na hóige.

Sainorduithe: Más infheidhme, ní mór d’eagraíochtaí comhpháirtíochta agus do bhaill cuibhreannas sainorduithe a shíniú lena n-údarófar don chomhordaitheoir gníomhú thar a gceann le linn chur chun feidhme an tionscadail. Ní mór na sainorduithe a cheangal leis an bhfoirm iarratais. Is féidir sainorduithe a íoslódáil ón bhfoirm iarratais. Tá teimpléad den sainordú le fáil.

I dtaca leis an tacaíocht deontais i leith costais taistil faoin gclár Erasmus+, ní mór úsáid a bhaint as an áireamhán achair chun na hachair taistil a ríomh.

Má tá tú ag déanamh iarratais ar shoghluaisteacht mac léinn agus foirne ardoideachais idir Tíortha an Chláir agus Tíortha Comhpháirtíochta, féach ar na rudaí is cóir agus nach cóir d’institiúidí ardoideachais is iarratasóirí a dhéanamh.

Ní mór do gach eagraíocht a bheidh páirteach i dtionscadal clárú sa Chóras Cláraithe Uathúil (URF). Ba cheart d’eagraíochtaí clárú sa Chóras tríd an Tairseach do Rannpháirtithe. Chun clárú leis an tairseach, caithfidh úsáideoirí cuntas EU Login a oscailt. Tá tuilleadh eolais maidir leis an tairseach a úsáid ar fáil ó na ceisteanna coitianta ar an Tairseach, agus sa Treoir d’Úsáideoirí.

 

 

 

Doiciméid ardoideachais bhreise

Comhroinn an leathanach seo