Taotluste näidisvormid

 

Siin esitatud dokumendid on seotud 2019. aasta konkursikutsega.

2018.2017.2016., 2015. ja 2014. aasta dokumendid on arhiveeritud.

Taotluse ettevalmistamisel saab kasutada e-vormi (st elektroonilise taotlusvormi) näidiseid.

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

2. põhimeede – innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade vahetamine

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Jean Monnet' meetmed:

Spordivaldkonna meetmed:

Vormid

Taotlusvormidele tuleb lisada järgmised standardvormid vastavalt programmijuhendis iga meetme jaoks kehtestatud tingimustele.

1. põhimeede: tegevuse ajakava (noortevahetused / noorsootöötajate liikuvus), mis tuleb lisada noorte õpirände taotlusvormile.

3. põhimeede: tegevuste ajakava, mis tuleb lisada Noorte dialoogi projektid.

Mandaadid Vajaduse korral peavad partnerorganisatsioonid kirjutama alla mandaadile, millega volitatakse koordinaatorit tegutsema projekti elluviimise käigus nende nimel. Mandaadid tuleb lisada taotlusvormile. 

Muud täiendavad dokumendid

Selleks et saada programmi Erasmus+ raames toetust reisikulude katmiseks, tuleb vahemaade arvutamiseks kasutada vahemaa kalkulaatorit.

Kui taotlete toetust programmiriikide ja partnerriikide vahelisele üliõpilaste ja kõrghariduse valdkonna töötajate õpirände projektile, tutvuge palun taotlevatele kõrgkoolidele esitatud juhistega.

Kõik projektis osalevad organisatsioonid peavad olema registreeritud keskses andmebaasis (Unique Registration Facility – URF). Organisatsioonid peaksid end andmebaasis registreerima osalejate portaali kaudu. Portaalis registreerumiseks tuleb luua Euroopa Komisjoni autentimisteenuse EU Login konto. Põhjalikuma teabe portaali kasutamise kohta leiate portaali korduvatest küsimustest ja kasutusjuhendist.

 

Veebivormide täitmise juhised ja veebipõhist taotlemisprotsessi selgitavad suunised.

 

Muud kõrgharidusvaldkonna jaoks vajalikud dokumendid

Jaga seda lehte