Pakiet informacyjny wolontariatu europejskiego

Pakiet informacyjny dotyczący wolontariatu europejskiego jest przeznaczony dla organizacji i wolontariuszy, którzy już się zaangażowali w działania w ramach wolontariatu europejskiego.

Pakiet informacyjny zawiera informacje dla wolontariuszy mających wyjechać na wolontariat europejski. Obowiązkiem organizacji koordynującej projekt wolontariatu europejskiego jest przedstawienie wolontariuszowi(-om) pakietu informacyjnego.

Pakiet informacyjny zawiera m.in.:

Więcej informacji

Podziel się tą stroną