Stadgan för Europeiska volontärtjänsten

Europeiska volontärtjänstens grundläggande värderingar och kvalitetsstandarder beskrivs i en stadga. Organisationer som vill skicka ut eller ta emot volontärer eller samordna projekt genom Europeiska volontärtjänsten måste först ansöka om ackreditering (inte samma som bidragsansökan) via sitt nationella programkontor eller Salto

Om de godkänns får de sedan ansöka om att delta i volontärtjänsten. En ackreditering kan återkallas omedelbart om organisationen inte följer stadgan. Ackrediterade organisationer läggs in i en databas.

Läs mer

Riktlinjer för ackreditering inom Europeiska volontärtjänsten

Riktlinjer för utbildning och utvärdering inom Europeiska volontärtjänsten

Dela denna sida