Charta Európskej dobrovoľníckej služby

Kľúčové hodnoty a normy kvality, ktorými sa riadi Európska dobrovoľnícka služba, sú uvedené v charte Európskej dobrovoľníckej služby. Aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto noriem, organizácie, ktoré majú záujem o vysielanie alebo prijímanie dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby alebo koordináciu projektu EDS, sa najskôr musia akreditovať.

Na tento účel slúži žiadosť o akreditáciu (t. j. nejde o žiadosť o financovanie), ktorú organizácie musia predložiť prostredníctvom príslušnej národnej agentúry alebo vzdelávacieho centra SALTO

Po schválení akreditácie sa organizácia môže zapojiť do projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Ak organizácia neplní normy uvedené v charte, jej akreditáciu je možné okamžite odobrať. Akreditované organizácie zapojené do aktivít Európskej dobrovoľníckej služby sa uverejňujú v databáze EDS.

Ďalšie informácie

Európska dobrovoľnícka služba – usmernenia v oblasti akreditácie

Európska dobrovoľnícka služba – usmernenia v oblasti odbornej prípravy a hodnotenia

Zdieľajte túto stránku