Karta tas-Servizz Volontarju Ewropew

Il-valuri u l-istandards ta' kwalità fundamentali tas-SVE huma stipulati fil-Karta tas-SVE. Biex ikollhom dawn l-istandards, l-organizzazzjonijiet li jibagħtu jew jospitaw voluntiera tas-SVE, jew jikkoordinaw proġett tas-SVE, l-ewwel iridu jkunu akkreditati.

Biex jagħmlu dan l-organizzazzjonijiet l-ewwel iridu jissottomettu applikazzjoni għall-akkreditazzjoni (mhux l-istess bħal applikazzjoni għall-finanzjament) permezz tal-Aġenzija Nazzjonali jew ta’ SALTO

Jekk l-applikazzjoni tagħhom tiġi approvata, jistgħu jieħdu parti fl-applikazzjoni għal proġetti tas-SVE. Akkreditazzjoni tista' tiġi rtirata immedjatament f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-Karta. L-organizzazzjonijiet akkreditati biex jieħdu parti fis-SVE tista' ssibhom fil-bażi tad-dejta tas-SVE.

Skopri aktar

Il-Linji Gwida għall-Akkreditazzjoni tas-SVE

Il-Linji Gwida għat-Taħriġ u l-Evalwazzjoni tas-SVE

Aqsam din il-paġna