Europos savanorių tarnybos chartija

Pagrindinės Europos savanorių tarnybos vertybės ir kokybės standartai išdėstyti Europos savanorių tarnybos chartijoje. Kad šių standartų būtų laikomasi, organizacijos, norinčios siųsti arba priimti Europos savanorių tarnybos savanorius arba koordinuoti šios tarnybos projektus, pirmiausia turi būti akredituotos.

Tam organizacijos pirmiausia savo nacionalinei agentūrai arba SALTO privalo pateikti akreditacijos paraišką (tai kitas dokumentas negu paraiška dėl finansavimo). 

Jei jų paraiška patvirtinama, jos gali teikti paraiškas dėl Europos savanorių tarnybos projektų. Jei chartijos nesilaikoma, akreditacija gali būti nedelsiant panaikinta. Europos savanorių tarnybos veikloje dalyvauti akredituotas organizacijas galima rasti Europos savanorių tarnybos duomenų bazėje.

Daugiau informacijos

Europos savanorių tarnybos akreditacijos gairės

Europos savanorių tarnybos mokymo ir vertinimo gairės

Bendrinti šį puslapį