Euroopa vabatahtliku teenistuse harta

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) põhiväärtused ja kvaliteedistandardid on esitatud EVT hartas. Nende standardite järgimiseks on vajalik EVT vabatahtlike saatmisest või vastuvõtmisest või EVT projekti koordineerimisest huvitatud organisatsioonide eelnev akrediteerimine.

Selleks peavad organisatsioonid kõigepealt esitama akrediteerimistaotluse (mis on rahastamistaotlusest erinev) oma riikliku büroo või SALTO kaudu

Kui akrediteerimistaotlus rahuldatakse, on neil õigus esitada EVT projektidega seotud taotlusi. Harta põhimõtete rikkumise korral võidakse akrediteering viivitamatult tühistada. Organisatsioonid, kes on akrediteeritud EVT tegevuses osalemiseks, leiate EVT andmebaasist.

Lisateave

EVT akrediteerimissuunised (ainult inglise keeles)

EVT koolitus- ja hindamissuunised (ainult inglise keeles)

Jaga seda lehte