Utvärderingar

Halvtidsutvärdering av Erasmus+

Vad gör Erasmus+ till en sådan framgång? Hur kan vi förbättra programmet ytterligare? 

Halvtidsutvärderingen bygger på över en miljon synpunkter, vilket är det mest omfattande och aktuella faktaunderlaget hittills om Erasmus+. Här är några av de viktigaste resultaten:

Erasmus+ har visat sig vara till stor nytta för deltagarna som lättare tar klivet in på arbetsmarknaden efter studierna och känner en större samhörighet med andra i EU. 

Till år 2020 kommer 4 miljoner studenter och lärare att att delta i utbyten. Erasmus+ kommer också att bidra till att stärka det internationella arbetet i utbildnings-, ungdoms- och idrottsorganisationer i och utanför EU. 

Utvärderingen visar att Erasmus+ är mer konsekvent och relevant och delvis effektivare och enklare än sina föregångare.

Utvärderingen visar också att det krävs större satsningar på utbildning, särskilt för de unga och de mest utsatta grupperna.
 

Det här är bara några av de viktigaste slutsatserna i kommissionens rapport om halvtidsutvärderingen av Erasmus+. Du kan läsa mer genom att klicka på länkarna nedan.

Kommissionens rapport antogs den 31 januari 2018.

Utvärderingen bygger på följande dokument:

  • Programländernas rapporter om genomförandet och genomslaget av Erasmus+

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur
Enhet B.4 – Samordning av Erasmus+
EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Dela denna sida