Ocene in vrednotenja

Vmesna ocena programa Erasmus+

Zakaj je program Erasmus+ tako uspešen? In kako ga lahko še izboljšamo? 

Več kot milijonov odgovorov na takšna in podobna vprašanja predstavlja najbolj obsežen in sodoben vir dejstev, ki podpirajo poudarke iz vmesne ocene programa:

Erasmus+, vodilni program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport (2014–2020), se je izkazal kot izjemno koristen za udeležence programa, ne le pri prehodu iz izobraževanja v delovno okolje, ampak tudi pri izoblikovanju občutka evropskega državljanstva. 

Erasmus+ bo do leta 2020 omogočil učne izmenjave za 4 milijone dijakov in študentov, učiteljev in vodij usposabljanja ter internacionalizacijo delovanja organizacij za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport znotraj in zunaj EU. 

Iz dejstev izhaja, da je program Erasmus+ bolj povezan, relevanten ter deloma tudi bolj učinkovit in enostaven kot njegovi predhodniki.

Kar zadeva prihodnost programa Erasmus+, je iz ocene razvidna potreba po povečanju vlaganja v izobraževanje in usposabljanje s poudarkom na mlajših generacijah in pripadnikih najbolj ranljivih skupin.
 

To je le nekaj najpomembnejših poudarkov iz poročila Evropske komisije o vmesni oceni programa Erasmus+. Več in podrobneje, vključno s priporočili, na povezavah spodaj.

Poročilo Evropske komisije: sprejeto 31. januarja 2018 in objavljeno skupaj s podrobnim delovnim dokumentom služb Komisije (samo v angleščini):

Ocena temelji predvsem na naslednjih dokumentih:

  • Poročila držav programa Erasmus+ o izvajanju in učinkih programa:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Evropska komisija
Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
Enota B.4 – Koordinacija Erasmus+
e-naslov: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Dajte v skupno rabo to stran