Hodnotenia

Hodnotenie programu Erasmus+ v polovici trvania

V čom spočíva výrazný úspech programu Erasmus+? A čo treba zlepšiť? 

Hodnotenie programu v polovici trvania bolo vypracované na základe viac ako milióna odpovedí na tieto otázky, ktoré predstavujú najkomplexnejší a najaktuálnejší zdroj dôkazov. Prinášame vám najdôležitejšie zistenia:

Erasmus+, hlavný program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (2014 – 2020), sa ukázal byť pre účastníkov veľmi prospešný, a to nielen z hľadiska podpory prechodu do zamestnania, ale aj vytváraním pocitu občianstva EÚ. 

Programom Erasmus+ sa do roku 2020 podporí vzdelávacia mobilita štyroch miliónov študentov, učiteľov a školiteľov a internacionalizuje činnosť organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to v rámci EÚ a mimo nej. 

Potvrdilo sa, že program Erasmus+ je viac ucelený, relevantný a čiastočne efektívnejší a jednoduchší ako jeho predchodcovia.

Pokiaľ ide o budúcnosť programu Erasmus+, hodnotenie dáva jasný dôvod na väčšie investície do vzdelávania a odbornej prípravy s dôrazom na mladšie generácie a najzraniteľnejšie skupiny.
 

Toto sú hlavné závery vyplývajúce zo správy Európskej komisie o hodnotení v polovici trvania programu Erasmus+. Ak chcete získať viac informácií, vrátane odporúčaní, kliknite na odkazy uvedené ďalej v texte.

Správa Komisie prijatá 31. januára 2018 je k dispozícii ďalej v texte a je k nej pripojený podrobný pracovný dokument útvarov Komisie (podkladové údaje len v angličtine):

Toto hodnotenie sa opiera najmä o:

  • správy jednotlivých krajín o vykonávaní a o vplyve programu Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
Oddelenie B.4 – Koordinácia Erasmus+
E-mail: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Zdieľajte túto stránku