Oceny

Śródokresowa ocena programu Erasmus+

W jaki sposób program Erasmus+ odniósł tak ogromny sukces? I jakie lekcje możemy wyciągnąć na przyszłość? 

Na podstawie ponad miliona odpowiedzi na tego rodzaju pytania, które zebrane razem stanowią najbardziej kompletne i aktualne źródło danych, sformułowano najważniejsze wnioski z oceny śródokresowej:

Erasmus+, sztandarowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (na lata 2014–2020), przyniósł uczestnikom bardzo duże korzyści, nie tylko ponieważ ułatwił im wejście na rynek pracy, ale także ponieważ dzięki niemu poczuli się w pełni obywatelami UE. 

Do 2020 r. Erasmus+ zwiększy mobilność edukacyjną 4 mln osób uczących się, nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców oraz umiędzynarodowi pracę organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą i sportem, zarówno w ramach samej UE, jak i poza nią. 

Ze zgromadzonych danych wynika, że Erasmus+ jest spójniejszy, bardziej dostosowany do potrzeb i częściowo skuteczniejszy i prostszy od poprzedzających go programów.

Jeśli chodzi o przyszłość programu Erasmus+, w ocenie wyraźnie podkreślono potrzebę zwiększenia inwestycji w kształcenie i szkolenie oraz położenia większego nacisku na ofertę skierowaną do młodszych pokoleń i najsłabszych grup społecznych.
 

To tylko niektóre spośród wniosków przedstawionych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej w sprawie oceny śródokresowej programu Erasmus+. Więcej informacji, w tym także zalecenia, można znaleźć na stronach podanych poniżej:

Sprawozdanie Komisji w wersji przyjętej 31 stycznia 2018 r.; do sprawozdania załączono szczegółowy dokument roboczy służb Komisji (zgormadzone dane dostępne tylko w j. angielskim):

Za podstawę do oceny przyjęto w szczególności:

  • Sprawozdania dotyczące wdrażania i wpływu programu Erasmus+ przedłożone przez kraje uczestniczące w programie:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury
Dział B.4 ds. Koordynacji Programu Erasmus+
Adres e-mail: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Podziel się tą stroną