Evalwazzjonijiet

Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm Erasmus+

Kif Erasmus+ wera li kellu tant suċċess? U x’tgħallimna biex intejbuh? 

Abbażi ta’ aktar minn miljun tweġiba għall-mistoqsijiet ta’ din ix-xorta, miġbura flimkien bħala s-sors ta’ evidenza l-aktar komprensiva u reċenti, dawn huma l-punti ewlenin tal-Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu:

Erasmus+, il-programm ewlieni tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport (2014-2020), wera li hu ta’ benefiċċju kbir għall-parteċipanti, mhux biss f’termini ta’ appoġġ għat-tranżizzjoni lejn l-impjieg iżda wkoll billi ħolqilhom is-sens li huma ċittadini tal-UE. 

Erasmus+ se jsaħħaħ il-mobbiltà tat-tagħlim ta’ 4 miljun student, għalliem u trainer sal-2020 u se jinternazzjonalizza l-ħidma tal-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, fl-UE u lil hinn minnha. 

L-evidenza turi li Erasmus+ hu aktar koerenti, rilevanti u parzjalment aktar effiċjenti u aktar sempliċi mill-predeċessuri tiegħu.

Rigward il-futur ta’ Erasmus+, l-evalwazzjoni toffri każ ċar għal investiment aktar qawwi fl-edukazzjoni u t-taħriġ b’enfażi ġdida fuq il-ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ u aktar vulnerabbli.
 

Dawn huma xi ftit mill-partijiet l-aktar importanti tar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm Erasmus+. Jekk tixtieq tkun taf aktar, inklużi r-rakkomandazzjonijiet, segwi l-links hawn taħt.

Ir-Rapport tal-Kummissjoni: kif adottat fil-31 ta’ Jannar, hu disponibbli hawn taħt u akkumpanjat b’dokument ta’ ħidma tal-persunal iddettaljat (bażi ta’ evidenza bl-Ingliż biss):

Din l-evalwazzjoni tibni partikularment fuq:

  • Ir-Rapporti tal-Programm tal-Pajjiżi dwar l-implimentazzjoni u l-impatt ta’ Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kuntatt

Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura
Unità B.4 –Erasmus+ Coordination
Email: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Aqsam din il-paġna