Novērtējumi

Programmas “Erasmus+” starpposma novērtējums

Ar ko izskaidrojami “Erasmus+” panākumi un ko no tā var mācīties? 

Pamatojoties uz vairāk nekā miljons atbildēm uz šāda veida jautājumiem, kuras ir šobrīd aptverošākais un jaunākais pierādījumu avots, starpposma novērtējumā ir gūti šādi galvenie secinājumi:

ES pamatprogramma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” (2014.–2020. gads) ir izrādījusies dalībniekiem ļoti noderīga ne tikai atbalstot pāreju uz nodarbinātību, bet arī radot piederības sajūtu Eiropas Savienībai; 

“Erasmus+” līdz 2020. gadam palielinās 4 miljonu izglītojamo, pasniedzēju un apmācības vadītāju mācību mobilitāti, vienlaikus piešķirot starptautisku dimensiju darbībām, ko īsteno izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta organizācijas Eiropas Savienībā un ārpus tās; 

pierādījumi liecina, ka “Erasmus+” ir saskaņotāka, atbilstošāka un zināmā mērā efektīvāka un vienkāršāka nekā iepriekšējās programmas;

attiecībā uz programmas “Erasmus+” nākotni novērtējums skaidri liecina par nepieciešamību vairāk investēt izglītībā un apmācībā, liekot jaunu uzsvaru uz jaunāko paaudzi un visneaizsargātākajām grupām.
 

Šie ir daži no secinājumiem Eiropas Komisijas ziņojumā par programmas “Erasmus+” starpposma novērtējumu. Ja vēlaties uzzināt vairāk, tostarp iepazīties ar ieteikumiem, sekojiet saitēm zemāk.

Komisijas ziņojums, kas pieņemts 2018. gada 31. janvārī, ir pieejams zemāk. Tam ir pievienots detalizēts Komisijas dienestu darba dokuments (tikai angļu valodā).

Šā novērtējuma pamatā ir pirmkārt šādi dokumenti:

  • Programmas valstu ziņojumi par “Erasmus+” programmu īstenošanu un ietekmi:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontaktinformācija

Eiropas Komisija
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ģenerāldirektorāts
B.4. nodaļa – “Erasmus+” koordinācija
E-pasts: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Bendrinti šį puslapį