Vertinimas

Programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimas

Kaip paaiškinti programos „Erasmus+“ sėkmę? Ką remiantis įgyta patirtimi būtų galima tobulinti? 

Programos laikotarpio vidurio vertinimas grindžiamas daugiau kaip milijonu atsakymų į tokio pobūdžio klausimus. Šie atsakymai yra išsamiausias ir naujausias informacijos šia tema šaltinis. Toliau pateikiami svarbiausi laikotarpio vidurio vertinimo teiginiai.

ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto pavyzdinė programa „Erasmus+“ (2014–2020 m.) pasirodė esanti labai naudinga jos dalyviams ne vien dėl pagalbos pereinant į darbo rinką, bet ir dėl buvimo ES piliečiais jausmo. 

Iki 2020 m. pagal programą „Erasmus+“ 4 milijonams besimokančių asmenų, mokytojų, instruktorių bus suteikta galimybė vykti į kitas šalis mokymosi tikslais, bus skatinamas ES ir jai nepriklausančių šalių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijų veiklos tarptautinis matmuo. 

Iš faktų matyti, kad programa „Erasmus+“ yra nuoseklesnė, labiau atitinkanti poreikius ir tam tikru mastu veiksmingesnė ir paprastesnė negu ankstesnės programos.

Dėl programos „Erasmus+“ ateities, atlikus vertinimą aiškiai matyti, jog būtina daugiau investuoti į švietimą ir mokymą, itin daug dėmesio skiriant jaunesniajai kartai ir pažeidžiamiausioms grupėms.
 

Tai keli iš pagrindinių Europos Komisijos programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitos teiginių. Daugiau informacijos ir rekomendacijas galima rasti naudojantis toliau pateikiamomis nuorodomis.

Komisijos ataskaita, priimta 2018 m. sausio 31 d., pateikiama toliau. Pridedamas ir išsamus Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiami įrodymai (tik anglų kalba).

Vertinimas visų pirma grindžiamas:

  • Programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių pateiktomis programos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitomis:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontaktiniai duomenys

Europos Komisija
Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas
B.4 skyrius „Programos „Erasmus+“ koordinavimas“
E. paštas EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Bendrinti šį puslapį