Meastóireachtaí

Meastóireacht mheántéarma ar an gclár Erasmus+

Cén chaoi ar tharla sé go raibh rath chomh mór sin ar Erasmus+? Agus cé na ceachtanna a d'fhoghlaimíomar le feabhas a chur air? 

Cuirtear na buaicphointí ón meastóireacht mheántéarma i láthair anseo, meastóireacht atá bunaithe ar níos mó ná milliún freagra ar cheisteanna den sórt thuas, a bailíodh le chéile chun an bonn fianaise is cuimsithí agus is déanaí a chur ar fáil.

Bhain na rannpháirtithe leas ollmhór as Erasmus+, clár suaitheanta an Aontais Eorpaigh don oideachas, oiliúint, óige agus spórt (2014-2020), ní hamháin ó thaobh tacú leo le dul isteach sa mhargadh saothair, ach trí mheon a chruthú i ndaoine gur saoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh iad freisin. 

Faoi Erasmus+, tabharfar an deis do 4 mhilliún foghlaimeoir, múinteoir agus oiliúnóir dul thar lear don fhoghlaim faoi 2020 agus tabharfar gné idirnáisiúnta don obair atá ar siúl ag eagraíochtaí oideachais, oiliúna, óige agus spóirt laistigh den Aontas Eorpaigh agus sa domhan mór. 

Tá bonn fianaise ann a léiríonn go bhfuil an clár Erasmus+ níos comhsheasmhaí, níos ábhartha agus, i bpáirt, níos éifeachtaí agus níos simplí ná na cláir a tháinig roimhe.

I dtaca leis an gclár Erasmus+ amach anseo, cuirtear cás láidir chun tosaigh sa mheastóireacht chun tuilleadh infheistíochta a dhéanamh san oideachas agus oiliúint agus díriú níos mó ar dhaoine óga agus ar na grúpaí is leochailí.
 

Sin roinnt de na príomhscéalta ón tuarascáil atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach ar an meastóireacht mheántéarma ar an gclár Erasmus+. Má tá tuilleadh eolais uait, más mian leat na moltaí a fheiceáil mar shampla, lean na naisc thíos.

Tuarascáil an Choimisiúin, a glacadh an 31 Eanáir 2018, ar fáil thíos agus tá doiciméad inmheánach oibre mionsonraithe ag gabháil leis (is i mBéarla amháin atá an bonn eolais):

Sa mheastóireacht seo, rinneadh tagairt go háirithe do na tuarascálacha seo a leanas:

  • Tuarascálacha Thíortha an Chláir maidir le cur chun feidhme agus tionchar Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Teagmháil

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr
Aonad B.4 – Comhordú an Chláir Erasmus+
Ríomhphost: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Comhroinn an leathanach seo