Arvioinnit

Erasmus+ -ohjelman väliarviointi

Mikä on Erasmus+ -ohjelman menestyksen salaisuus? Missä olisi vielä parantamisen varaa? 

EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman (Erasmus+) väliarviointia tehtäessä esitettiin monenlaisia ohjelman saavutuksiin ja kehitystarpeisiin liittyviä kysymyksiä, joihin saatiin julkisessa kuulemisessa runsaasti vastauksia.

Erasmus+ -ohjelmasta (2014–2020) on ollut paljon hyötyä osallistujille. Se on tukenut heidän siirtymistään työelämään ja saanut heidät tuntemaan itsensä EU-kansalaisiksi. 

Erasmus+ -ohjelma edistää 4 miljoonan opiskelijan, opettajan ja kouluttajan oppimiseen liittyvää liikkuvuutta vuoteen 2020 mennessä ja lisää koulutus-, nuoriso- ja urheiluorganisaatioiden toiminnan kansainvälisyyttä EU:ssa ja sen ulkopuolella. 

Erasmus+ on osoittautunut johdonmukaisemmaksi, hyödyllisemmäksi ja osittain myös vaikuttavammaksi ja yksinkertaisemmaksi kuin edeltävät ohjelmat.

Arvioinnin perusteella on selvää, että ohjelmassa on jatkossa panostettava vahvemmin koulutukseen ja kiinnitettävä entistä enemmän huomiota nuoriin ja haavoittuvimpiin ryhmiin.
 

Nämä johtopäätökset esitettiin 31.1.2018 julkaistussa Erasmus+ -ohjelman väliarviointia koskevassa Euroopan komission kertomuksessa. Lisätietoja ja suosituksia löytyy alla olevista linkeistä.

Komission kertomus ja siihen liittyvä yksityiskohtainen valmisteluasiakirja:

Arviointi perustui erityisesti seuraaviin asiakirjoihin:

  • Ohjelmamaiden raportit Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanosta ja vaikuttavuudesta

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Yhteystiedot

Euroopan komissio
Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto
Yksikkö B.4 – Erasmus+ -ohjelman koordinointi
Sähköposti: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Jaa tämä sivu