Hindamised

Programmi Erasmus+ vahehindamine

Milles peitub programmi Erasmus+ edu saladus? Mida oleme selle edasiseks täiustamiseks õppinud? 

Programmi Erasmus+ vahehindamise, mille aluseks on rohkem kui miljon vastust sedalaadi küsimustele, mis üheskoos moodustavad kõige põhjalikuma ja ajakohasema andmeallika, kõige olulisemad aspektid on järgmised.

Hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonna (2014–2020) ELi juhtprogramm Erasmus+ on osutunud osalejatele väga kasulikuks, toetades mitte ainult üleminekut tööellu, vaid tekitades ka ELi kodanikuks olemise tunde. 

Erasmus+ raames toetatakse 2020. aastaks nelja miljoni õppuri, õpetaja ja koolitaja liikuvust ning antakse rahvusvaheline mõõde haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiorganisatsioonide tööle nii ELis kui ka sellest väljaspool. 

Tõendid näitavad, et programm Erasmus+ on oma eelkäijatega võrreldes ühtsem, asjakohasem ning osaliselt ka tõhusam ja lihtsam.

Erasmus+ tuleviku seisukohast teeb vahehindamine kindlaks vajaduse suuremateks investeeringuteks haridusse ja koolitusse, pannes eelkõige rõhku noorematele põlvkondadele ja kõige haavatavamatele rühmadele.
 

Need on mõned programmi Erasmus+ vahehindamist käsitleva Euroopa Komisjoni aruande järeldused. Kui soovite lisateavet, sealhulgas soovitusi, kasutage allpool olevaid linke.

Komisjoni aruanne: mis vastu võetud 31. jaanuaril 2018, on kättesaadav allpool ning sellele on lisatud üksikasjalik komisjoni talituste töödokument (tõendusbaas on kättesaadav üksnes inglise keeles):

Selle hindamise aluseks on eelkõige:

  • programmiriikide aruanded Erasmus+ rakendamise ja selle mõju kohta

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

Kontaktandmed

Euroopa Komisjon
Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat
Üksus B.4 – Erasmus+ koordineerimine
E-post: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Jaga seda lehte