Αξιολογήσεις

Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+

Πώς εξηγείται η μεγάλη επιτυχία του Erasmus+ και τι διδάγματα έχουμε αντλήσει για την περαιτέρω βελτίωσή του; 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση, που βασίστηκε σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα, οι οποίες αποτελούν την πλέον ολοκληρωμένη και πρόσφατη πηγή πληροφοριών, κατέληξε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

Το Erasmus +, το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (2014-2020), αποδείχτηκε εξαιρετικά επωφελές για τους συμμετέχοντες, όχι μόνο γιατί τους βοηθά στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και γιατί ενισχύει σε αυτούς το αίσθημα ότι είναι πολίτες της ΕΕ.  

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα προωθήσει τη μαθησιακή κινητικότητα 4 εκατομμυρίων εκπαιδευομένων, διδασκόντων και εκπαιδευτών έως το 2020 και θα δώσει διεθνή διάσταση στις δραστηριότητες των οργανισμών εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το Erasmus+ είναι πιο συνεκτικό, συναφές και εν μέρει αποτελεσματικότερο και απλούστερο σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Όσον αφορά το μέλλον του Erasmus+, η αξιολόγηση δείχνει σαφώς την ανάγκη για μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στις νεότερες γενιές και στις πιο ευάλωτες ομάδες.
 

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+. Για να μάθετε περισσότερα, μεταξύ άλλων για τις σχετικές συστάσεις, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Η έκθεση της Επιτροπής, όπως εγκρίθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018, είναι διαθέσιμη και συνοδεύεται από αναλυτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά):

Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται ιδίως στα εξής:

  • Εκθέσεις των Χωρών του Προγράμματος σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Επικοινωνία

European Commission
Directorate-General for Education, Youth, Culture and Sport
Unit B.4 –Erasmus+ Coordination
Email: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα