Evalueringer

Midtvejsevaluering af Erasmus+

På hvilke måder har Erasmus+ været en succes? Og hvad kan vi gøre bedre? 

Midtvejsevalueringen bygger på mere end en million svar på spørgsmål som disse, som vi har samlet, så de udgør den største og mest opdaterede evidensbase. Her er de vigtigste resultater:

Erasmus+ (2014-2020), som er EU's suverænt største program inden for uddannelse, unge og sport, har vist sig i høj grad at være til gavn for deltagerne. Det har ikke blot givet dem et springbræt til beskæftigelse, men også en følelse af at være EU-borger. 

Erasmus+ vil frem til 2020 gøre det nemmere for 4 millioner studerende og undervisere at få læringsophold og medvirke til internationaliseringen af det arbejde, som uddannelses-, ungdoms- og idrætsorganisationer udfører. 

Evalueringen viser, at Erasmus+ er mere sammenhængende, relevant og til dels også mere effektiv og enkel end de tidligere Erasmus-programmer.

Hvad angår fremtiden for Erasmus+, viser evalueringen klart, at det, der skal satses på, er investeringer i uddannelse, og at der især skal være fokus på de yngre generationer og de mest udsatte grupper.
 

Dette er nogle af overskrifterne i Europa-Kommissionens rapport om midtvejsevalueringen af Erasmus+. Hvis du gerne vil vide mere, bl.a. om Kommissionens anbefalinger, kan du følge linkene nedenfor.

Kommissionens rapport, som blev vedtaget den 31. januar 2018 findes nedenfor og er ledsaget af et detaljeret arbejdsdokument fra Kommissionen:

Midtvejsevalueringen bygger især på:

  • Programlandenes rapporter om implementeringen og effekten af Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur
Kontor B.4 – Koordinering af Erasmus+
E-mail: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Del denne side