Hodnocení

Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období

Jak úspěšný byl program Erasmus+? A jak by se jeho fungování dalo optimalizovat? 

Na základě více než milionu odpovědí na otázky tohoto typu jsme sestavili hodnocení programu v polovině období:

Erasmus+, přední program EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu (v období 2014-2020) se doposud ukázal být pro účastníky velmi přínosný. Pomohl jim nejen s přechodem do pracovního života, ale také při vytváření identity evropského občana. 

Do roku 2020 se díky programu Erasmus+ podaří realizovat mobilitu ve vzdělávání pro více než 4 milionů studentů, učitelů a školitelů odborné přípravy a rozšířit práci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu o mezinárodní rozměr, a to v rámci EU i mimo ni. 

Erasmus+ je nyní prokazatelně ucelenější, relevantnější program, který svou účinností a jednoduchostí do jisté míry předčil své předchůdce.

Pokud jde o budoucnost programu Erasmus+, hodnocení jasně naznačuje, že je třeba větší investice do vzdělávání a odborné přípravy se silnějším důrazem na mladší generace a nejzranitelnější skupiny občanů.
 

Zmínili jsme zde jen některé z hlavních závěrů hodnotící zprávy Komise. Podrobnější informace včetně doporučení najdete pomocí níže uvedených odkazů.

Zpráva Komise: Byla přijata 31. ledna 2018 a je k dispozici níže spolu s podrobně zpracovaným pracovním dokumentem útvarů Komise (část se souborem poznatků pouze v angličtině):

Toto hodnocení se opírá zejména o:

  • Zpráva programových zemí o fungování a dopadu programu Erasmus+:

 

Belgique Bulgaria Czech Republic Denmark
Deutschland Estonia Ireland Greece
Spain France Croatia Italy
Cyprus Latvia Lithuania Luxemburg
Hungary Malta Netherland Österreich
Poland Portugal: Romania Slovenia
Slovak Republic Finland Sweden United Kingdom
Switzerland Iceland Liechtenstein Republic of Macedonia
Norway Turkey    

 

Kontakt

Evropská komise
Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
Oddělení B.4 – Koordinace programu Erasmus+
E-mail: EAC-UNITE-B4@ec.europa.eu

 

 

Sdílej tuto stránku