Avståndsberäknare

För resebidrag inom programmet Erasmus+ ska sträckan beräknas med hjälp av en avståndsberäknare.

Det här är inget verktyg för enskilda deltagare för att se hur mycket bidrag man kan få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren.

I bidragsansökningar och rapporter ska du ange det avståndsintervall som motsvarar det beräknade avståndet i kilometer.

Avståndsberäknaren är till för organisationer som deltar i Erasmus+ så att de kan betala ut rätt bidrag till sina deltagare.

Hur gör jag?

Så här använder du avståndsberäknaren:

  1. Skriv in en ort i fältet ”Start”. Klicka på rätt ort i den lista du får upp.
  2. Gör likadant i fältet ”End”.
  3. Tryck på ”Enter”-tangenten på ditt tangentbord så beräknas avståndet i kilometer.

Observera att du måste välja en viss stad eller ort och inte ett land.

Läs mer om villkoren för bidrag i programhandledningen för Erasmus+.

DistanceCalculator

Om du inte kan se avståndsberäknaren på den här sidan kan du använda en annan version av verktyget. Du får gärna rapportera till oss om du får problem och ange vilken webbläsare (inkl. version) och operativsystem du använder.

Dela denna sida