Kalkulator odległości

Aby koszty podróży zostały pokryte w ramach programu Erasmus+, odległości należy obliczyć przy pomocy kalkulatora poniżej.

Narzędzie to nie jest przeznaczone dla stypendystów, aby mogli ustalić kwotę dofinansowania, jaką powinni otrzymać. Kwota ta zależy od różnych czynników, w tym kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe.

W oparciu o wskazaną odległość wyrażoną w kilometrach należy w formularzach wniosków i sprawozdań wybrać odpowiedni przedział odległości.

Kalkulator odległości przeznaczony jest dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+, aby mogły obliczyć długość trasy w celu dofinansowania kosztów podróży stypendystów.

Instrukcje

Jak korzystać z kalkulatora:

  1. W polu „Z:” (From:) zacznij wpisywać nazwę miejsca wyjazdu – pojawi się lista, wskaż na niej kliknięciem właściwe miejsce.
  2. W ten sam sposób wskaż miejsce docelowe w polu „Do:” (To:).
  3. Wciśnij klawisz „Enter” na klawiaturze, aby uzyskać odległość podaną w kilometrach.

Uwaga: należy wybrać konkretną miejscowość, a nie kraj.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

DistanceCalculator

W przypadku problemów z wyświetleniem kalkulatora odległości należy uzyskać dostęp do jego innej wersji na tej stronie internetowej. Będziemy też wdzięczni za poinformowanie nas, za pośrednictwem strony Zgłoś usterkę, o zaistniałym problemie i podanie nam nazwy użytej przeglądarki (w tym jej wersji).

Podziel się tą stroną