Kalkulator odległości

Aby koszty podróży zostały pokryte w ramach programu Erasmus+, odległości należy obliczyć przy pomocy kalkulatora poniżej.

Narzędzie to nie jest przeznaczone dla stypendystów do ustalenia kwoty dofinansowania, jaką powinni otrzymać. Kwota ta zależy od różnych czynników, m.in. od kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe. 


Ostateczną decyzję w kwestii kwoty dofinansowania związanego z długością trasy podejmie agencja krajowa rozpatrująca dany wniosek.

W oparciu o wskazaną odległość wyrażoną w kilometrach należy w formularzach wniosków i sprawozdań wybrać odpowiedni przedział odległości.

Kalkulator odległości przeznaczony jest dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+, aby mogły obliczyć długość trasy w celu dofinansowania kosztów podróży stypendystów.

Instrukcje

Jak korzystać z kalkulatora:

  1. W polu „Z” zacznij wpisywać nazwę miejsca wyjazdu – pojawi się lista, wskaż na niej kliknięciem właściwe miejsce.
  2. W ten sam sposób wskaż miejsce docelowe w polu „Do”.
  3. Wciśnij na klawiaturze klawisz „Enter”, aby uzyskać odległość podaną w kilometrach.

Uwaga: należy wybrać konkretną miejscowość, a nie kraj.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Distance Calculator

Możliwe problemy

Jeżeli kalkulator nie znajduje określonego miejsca, spróbuj podać więcej danych, w tym szerokość i długość geograficzną. Możesz je wyszukać przy pomocy narzędzi internetowych.

O nieprawidłowym działaniu kalkulatora odległości możesz nas poinformować za pośrednictwem strony Zgłoś problem techniczny.

Prosimy w takim przypadku o podanie pełnych informacji o problemie, w tym sprecyzowanie:

  • jakiego systemu operacyjnego używasz
  • z jakiej przeglądarki korzystasz i w jakiej wersji.

Podziel się tą stroną