Áireamhán Achair

Maidir leis an tacaíocht deontais i leith costais taistil faoin gclár Erasmus+, ní mór úsáid a bhaint as an áireamhán achair chun na hachair thaistil a ríomh.

Níl an uirlis deartha le haghaidh daoine aonair chun go bhféadfaidís a dhéanamh amach cé mhéad maoiniúcháin ba cheart dóibh a fháil. Bíonn na suimeanna sin ag brath ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear na costais riaracháin a bhíonn le híoc ag eagraíochtaí rannpháirteacha agus ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta. 


An Ghníomhaireacht Náisiúnta a dhéanann measúnú ar an iarratas, is í sin a dhéanfaidh an cinneadh maidir le méid an deontais atá le bronnadh i leith an achair taistil.

Ní mór an banda achair comhfhreagrach a roghnú sna foirmeacha iarratais agus tuarascála, á bhunú sin ar an achar i gciliméadair.

Tá an t-áireamhán achair deartha le haghaidh eagraíochtaí atá páirteach sa Chlár Erasmus+ chun go bhféadfaidís achair thaistil a ríomh ar mhaithe le tacaíocht deontais a chur ar fáil do dhaoine aonair.

Treoracha

D’fhonn an t-áireamhán a úsáid, déan an méid seo a leanas:

  1. Tosaigh ar áit a chlóscríobh sa bhosca “Start:” agus nuair a thugtar an liosta suíomhanna duit, cliceáil ar an gceann ceart.
  2. Déan an rud céanna sa bhosca “End:” .
  3. Brúigh ar an eochair iontrála ("Enter") ar do mhéarchlár chun an t-achar a fháil, rud a thugtar i gciliméadair.

Tabhair do d'aire go gcaithfidh tú cathair, baile nó sráidbhaile faoi leith a roghnú, seachas tír.

Chun eolas mionsonraithe maidir leis na rialacha maoiniúcháin a fháil, féach Treoirleabhar Erasmus+.

Distance Calculator

Saincheisteanna

Mura féidir leis an áireamhán an áit atá á lorg agat a aimsiú, cuir tuilleadh eolais isteach faoin áit, an domhanleithead agus domhanfhad ina measc. Is féidir teacht orthu sin trí uirlisí cuardaigh ar líne a úsáid.

Má bhíonn deacrachtaí agat leis an áireamhán achair is féidir leat an leathanach Fabht a thuairisciú a úsáid leis an méid nach bhfuil ag obair i gceart a chur in iúl dúinn.

Nuair a dhéanann tú amhlaidh, tabhair na sonraí ar fad faoin bhfadhb, an méid seo ina measc:

  • an córas oibriúcháin atá á úsáid agat
  • an brabhsálaí atá á úsáid agat agus cén leagan de atá á úsáid agat

Comhroinn an leathanach seo