Áireamhán Achair

Maidir leis an tacaíocht deontais i leith costais taistil faoin gclár Erasmus+, ní mór úsáid a bhaint as an áireamhán achair chun na hachair thaistil a ríomh.

Níl an uirlis deartha le haghaidh daoine aonair chun go bhféadfaidís a dhéanamh amach cé mhéad maoiniúcháin ba cheart dóibh a fháil; Bíonn na suimeanna sin ag brath ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear na costais riaracháin a bhíonn le híoc ag eagraíochtaí rannpháirteacha agus ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Ní mór an banda achair comhfhreagrach a roghnú sna foirmeacha iarratais agus tuarascála, á bhunú sin ar an achar i gciliméadair.

Tá an t-áireamhán achair deartha le haghaidh eagraíochtaí atá páirteach sa Chlár Erasmus+ chun go bhféadfaidís achair thaistil a ríomh ar mhaithe le tacaíocht deontais a chur ar fáil do dhaoine aonair.

Treoracha

D’fhonn an t-áireamhán a úsáid, ba cheart duit:

  1. Tosaigh ar áit a chlóscríobh sa bhosca “Túsphointe:” agus nuair a thugtar an liosta suíomhanna duit, cliceáil ar an gceann ceart.
  2. Déan an rud céanna sa bhosca “Chuig:”.
  3. Brúigh ar an eochair "Enter" ar do mhéarchlár chun an t-achar a fháil, rud a thugtar i gciliméadair.

Tabhair do d'aire go gcaithfidh tú cathair, baile nó sráidbhaile faoi leith a roghnú, seachas tír.

Chun eolas mionsonraithe maidir leis na rialacha maoiniúcháin a fháil, féach Treoirleabhar Erasmus+.

DistanceCalculator

Má tá deacrachtaí agat an t-áireamhán achair a fheiceáil, féadfaidh tú teacht ar leagan malartach ar an suíomh gréasáin seo. Bheimis buíoch díot freisin dá bhféadfá a chur in iúl dúinn ar an leathanach Fabht a thuairisciú cén fhadhb atá agat agus cén brabhsálaí (an leagan de san áireamh) agus córas oibriúcháin atá in úsáid agat.

Comhroinn an leathanach seo