Υπολογιστής αποστάσεων

Για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, οι σχετικές αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με τον υπολογιστή αποστάσεων.

Το εργαλείο αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζουν οι ιδιώτες το ποσό της χρηματοδότησης που θα λάβουν. Το ποσό αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τα διοικητικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι εθνικοί φορείς.

Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, πρέπει να επιλέγεται η αντίστοιχη ζώνη αποστάσεων στα έντυπα των αιτήσεων και των εκθέσεων.

Ο υπολογιστής αποστάσεων έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζουν οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ τις αποστάσεις, βάσει των οποίων καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού μεμονωμένων ατόμων.

Οδηγίες

Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή:

  1. πληκτρολογήστε πρώτα μια τοποθεσία στο πεδίο «Αρχή:» επιλέγοντας τη σωστή τοποθεσία από τον σχετικό κατάλογο.
  2. επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για το πεδίο «Τέλος:» .
  3. Πατήστε το «Enter» στο πληκτρολόγιό σας για να λάβετε την απόσταση σε χιλιόμετρα.

Έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να επιλέξετε μια συγκεκριμένη πόλη ή χωριό και όχι μια χώρα.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες χρηματοδότησης, συμβουλευθείτε τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

DistanceCalculator

Εάν δυσκολεύεστε να δείτε τον υπολογιστή αποστάσεων, δοκιμάστε μια εναλλακτική έκδοση σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε για το πρόβλημά σας, καθώς και για τον φυλλομετρητή σας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης) και για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, μέσω της σελίδας «Αναφορά προβλημάτων» (report a bug).

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα