Afstandsberegner

For at kunne give deltagere tilskud til rejseomkostninger ved ophold med Erasmus+, skal deltagerorganisationerne beregne rejseafstanden ved hjælp af afstandsberegneren.

Afstandsberegneren er ikke et værktøj, der sætter de enkelte deltagere i stand til at regne ud, hvor meget de kan forvente at få i tilskud. Rejsetilskuddets størrelse afhænger af forskellige faktorer, bl.a. administrative udgifter, som de deltagende organisationer og nationale agenturer skal afholde.

Ud fra afstanden i kilometer skal det tilsvarende afstandsinterval vælges på ansøgnings- og rapportformularerne.

Afstandsberegneren er et værktøj til deltagerorganisationerne, som de skal benytte til at beregne de rejseafstande, der bruges som basis for tilskud til deltagernes rejseomkostninger.

Instrukser

For at bruge beregneren skal du:

  1. Begynde med at skrive et stednavn i feltet "Start". Når du får vist en liste over steder, skal du klikke på det rigtige navn.
  2. Gør det samme i feltet "End".
  3. Tryk på "Enter" på dit tastatur for at få vist afstanden i kilometer.

Bemærk, at du skal vælge en bestemt by eller landsby – ikke et land.

Du finder flere detaljer om tilskudsreglerne i programguiden til Erasmus+.

DistanceCalculator

Hvis du har problemer med at få vist afstandsberegneren, kan du finde en anden version her. Vi vil også være taknemmelige, hvis du vil fortælle os om eventuelle problemer og angive din browser (også versionen) og dit styresystem på feedbackformularen.

Del denne side