Vpliv koronavirusa

Ta stran je namenjena študentom, učencem, prostovoljcem in drugim udeležencem programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Vsebuje informacije o vplivu koronavirusa na dejavnosti, spremembah zaradi koronavirusne krize in pomoči, ki je na voljo.

Izbruh covida-19 negativno vpliva na tekoče ali načrtovane dejavnosti v okviru programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote.

Naš odziv

Evropska komisija želi v prvi vrsti zagotoviti varnost in zaščititi vse udeležence programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, pri čemer v celoti upošteva vse zajezitvene ukrepe, ki so jih sprejele države članice. Evropska komisija upravičencem, študentom, učencem, prostovoljcem in drugim udeležencem programov pomaga pri obvladovanju posledic pandemije.

Komisija bo odziv na izredne razmere še naprej sproti prilagajala razvoju situacije, po potrebi s pojasnjevanjem in poenostavitvijo uporabe pravil in postopkov v sodelovanju z nacionalnimi agencijami programa Erasmus+ in Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Anketi o vplivu koronavirusa – maj 2020

Evropska komisija je z dvema anketama zbrala mnenja udeležencev mobilnosti in visokošolskih ustanov o tem, kako je izbruh covida-19 vplival na običajni potek njihovih projektov in dejavnosti.

Pobuda o mrežah evropskih univerz – rezultati ankete (v angleščini)

Učna mobilnost – rezultati ankete (v angleščini)

Pogosta vprašanja

Na koga se lahko obrnem, če imam vprašanje v zvezi z vplivom pandemije covida-19 na dejavnosti programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote?

Individualni udeleženci

Študenti, učitelji, mladi, mladinski delavci, prostovoljci in drugi, ki imajo težave, naj se obrnejo na institucijo ali organizacijo v matični državi. Institucije in organizacije naj omogočijo komunikacijski kanal za udeležence projektov, četudi so njihovi prostori zaprti.

Priprava odgovorov na vprašanja o finančnih zadevah (povračila, upravičenost stroškov, pogoji za nepovratna sredstva itd.) lahko traja nekoliko dalj časa zaradi omejenega dostopa do številnih institucij in organizacij.

Vprašanja za udeležence

Organizacije upravičenke

Univerze, šole, mladinske organizacije itd. naj se za podporo obrnejo na agencijo, ki je odobrila njihov projekt, in sicer:

  • nacionalno agencijo v svoji matični državi za večino ukrepov programov Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Nacionalne agencije so prisotne v državah članicah EU ter v Severni Makedoniji, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveškem, Turčiji, Srbiji in Združenem kraljestvu;
  • izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za centralizirane ukrepe programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, kot so skupni magistrski študij Erasmus Mundus, Jean Monnet, evropske univerze, centri za poklicno odličnost, krepitev zmogljivosti, evropska mladina skupaj ali skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih.

Vprašanja za organizacije

Drugi projektni partnerji

Projektni partnerji, ki niso upravičenci projektov (univerze, šole, mladinske organizacije itd.), naj se povežejo s koordinatorjem (upravičenci projekta) njihovega projekta.

Dodatne informacije

Informativni pregled: praktični nasveti za udeležence

Širši vpliv

Informacije o odzivu Evropske komisije na koronavirus

Dajte v skupno rabo to stran