Gevolgen van de coronacrisis

Deze pagina is bestemd voor studenten, leerlingen, vrijwilligers en anderen die deelnemen aan het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps. Hier vindt u informatie over de gevolgen van de coronacrisis: wat verandert er voor de activiteiten en welke hulp is beschikbaar?

Een ding is zeker: de uitbraak van COVID-19 bemoeilijkt heel wat lopende of geplande activiteiten in het kader van het Erasmus+-programma en het Europees Solidariteitskorps.

Hoe reageert de Commissie?

De hoogste prioriteit van de Europese Commissie is de veiligheid en bescherming van alle deelnemers aan Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, rekening houdend met alle inperkingsmaatregelen die op nationaal niveau zijn genomen. Zij doet er alles aan om de studenten, leerlingen, vrijwilligers en andere deelnemers aan de programma’s te helpen om een oplossing te vinden voor hun problemen.

Zij blijft flexibel reageren op deze ongeziene crisis en volgt de ontwikkelingen op de voet. Indien nodig zal zij in samenwerking met de nationale Erasmus+-agentschappen en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) de maatregelen, regels en procedures verduidelijken en vereenvoudigen.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de impact van de coronacrisis op de activiteiten van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps?

Individuele deelnemers

Studenten, leerkrachten, jongeren, jeugdwerkers, vrijwilligers enz... die moeilijkheden ondervinden, moeten contact opnemen met de instelling of organisatie in hun thuisland. Instellingen en organisaties moeten hun communicatiekanalen openhouden voor de deelnemers aan hun projecten, ook als hun gebouwen gesloten zijn.

Let op: het kan wat langer duren voordat uw vragen over financiële kwesties (terugbetaling, vergoedbare kosten, financieringsvoorwaarden enz.) worden beantwoord, omdat de toegang tot vele instellingen en organisaties is beperkt.

Meer vragen voor deelnemers

Begunstigde organisaties

Universiteiten, scholen, jongerenorganisaties enz. moeten contact opnemen met het agentschap dat hun project heeft gefinancierd.

  • Voor de meeste activiteiten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps is dit het nationaal agentschap in hun thuisland. De nationale agentschappen zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Servië en het Verenigd Koninkrijk.
  • Voor gecentraliseerde activiteiten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps is dit het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Dit betreft bijvoorbeeld gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus, Jean Monnet, Europese universiteiten, kenniscentra voor beroepsopleiding, capaciteitsopbouw en Europese jongeren- of vrijwilligersteams in prioritaire gebieden.

Meer vragen voor organisaties

Andere projectpartners

Projectpartners die geen projectbegunstigden zijn (universiteiten, scholen, jongerenorganisaties enz.) moeten contact opnemen met de coördinator (projectbegunstigde) van hun project.

Zie ook

Factsheet: praktisch advies voor deelnemers

Bredere gevolgen

Coronamaatregelen van de Europese Commissie

Deel deze pagina