Koronavirus – vprašanja udeležencev in udeleženk programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

V nadaljevanju boste našli odgovore na najpogostejša vprašanja posameznih udeležencev in udeleženk.

Več o vplivu koronavirusa in odzivu Evropske komisije


Če ste se vrnili domov, vendar a) imate še vedno stroške, ki so neposredno in izključno povezani z vašim bivanjem v državi gostiteljici, kot sta najemnina in elektrika, in/ali b) se udeležujete virtualnega učenja ali drugih virtualnih aktivnosti (če je institucija/organizacija v državi gostiteljici take aktivnosti omogočila namesto prvotno načrtovanih aktivnosti), potem lahko nepovratna sredstva obdržite.


Poleg tega boste morda lahko prejeli povračilo morebiti nastalih dodatnih potnih stroškov. Preverite pri svoji instituciji/podporni organizaciji (odvisno od razpoložljivosti dodatnih sredstev EU, ki jih ima organizacija na voljo za vašo aktivnost).


Če v državi gostiteljici nimate več stroškov, boste morda morali del nepovratnih sredstev vrniti, in sicer za obdobje med datumom, ko ste svojo mobilnost zaključili, in načrtovanim datumom njenega zaključka.Če ostanete v državi gostiteljici in a) imate še vedno stroške, ki so neposredno in izključno povezani z vašim bivanjem v tej državi, kot sta najemnina in elektrika, in/ali b) se udeležujete virtualnih učnih aktivnosti (če je institucija v državi gostiteljici take aktivnosti omogočila namesto prvotno načrtovanih aktivnosti), potem lahko nepovratna sredstva obdržite.


Poleg tega boste morda lahko prejeli dodatna nepovratna sredstva za dodatno časovno obdobje, ki presega prvotno načrtovano obdobje in ki ste ga zaradi izbruha covida-19 morali preživeti v tujini. Preverite pri svoji instituciji (odvisno od razpoložljivosti dodatnih sredstev EU, ki jih ima organizacija na voljo za vašo aktivnost).Če ostanete v državi gostiteljici in a) imate še vedno stroške, ki so neposredno in izključno povezani z vašim bivanjem v tej državi, in/ali b) se udeležujete virtualnih aktivnosti (če je gostiteljska organizacija take spletne aktivnosti omogočila namesto prvotno načrtovanih aktivnosti), potem lahko nepovratna sredstva obdržite.


V navedenih primerih lahko tudi organizacija prejme nepovratna sredstva za kritje drugih stroškov, povezanih z vašim bivanjem.Če ste plačali potne stroške, povezane z načrtovano mobilnostjo, na primer letalsko vozovnico, ki je niste uporabili in stroškov katere ni bilo mogoče povrniti, lahko prejmete nepovratna sredstva za potne stroške, kadar pravila financiranja ukrepa predvidevajo finančno podporo za potne stroške. Če ukrep tega ne predvideva, imate pravico, da obdržite oziroma prejmete del zneska predhodnega financiranja, ki ustreza nastalim stroškom. Poleg tega boste morda lahko prejeli povračilo stroškov rezervacije nastanitve. Preverite pri svoji instituciji/podporni organizaciji (odvisno od razpoložljivosti dodatnih sredstev EU, ki jih ima organizacija na voljo za vašo aktivnost).Preverite pri svoji matični instituciji/podporni organizaciji, načeloma pa velja, da bo nacionalna agencija matične institucije/podporne organizacije odobrila podaljšanje projekta Erasmus+ (ki lahko vključuje obdobja mobilnosti v tujini za več udeležencev) ali projekta evropske solidarnostne enote za največ 12 mesecev.Preverite pri svoji podporni organizaciji, načeloma pa bi se to lahko štelo za začasno prekinitev aktivnosti in boste svojo aktivnost lahko nadaljevali pozneje.Nove diplomantke in diplomanti visokošolskega ali poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki morajo odložiti načrtovano prakso v tujini, bodo prakso lahko opravljali v 18 mesecih od zaključka izobraževanja namesto v običajnem 12-mesečnem časovnem okviru.Da, mobilnost Erasmus+ se bo v drugi polovici leta 2020 nadaljevala.


Institucije in podporne organizacije se spodbujajo, da udeležencem in udeleženkam ponudijo možnost kombinirane mobilnosti, če bo to mogoče. V tem primeru bi se vaša mobilnost začela z obdobjem virtualnega učenja in/ali dejavnosti ter nadaljevala z obdobjem fizične mobilnosti v tujini, če in ko bodo razmere to dopuščale.


Za več podrobnosti se obrnite na matično institucijo oziroma podporno organizacijo.Kombinirana mobilnost bi se začela z obdobjem virtualnega učenja in/ali dejavnosti ter nadaljevala z obdobjem fizične mobilnosti v tujini, če in ko bodo razmere to dopuščale.


V času virtualnega učenja oziroma virtualnih dejavnosti v državi prebivališča ne boste prejeli nepovratnih sredstev, saj naj bi tovrstne dejavnosti lahko izvajali brez dodatnih stroškov.


Z začetkom fizične mobilnosti v državi gostiteljici pa boste prejeli redna nepovratna sredstva za obdobje v tujini.Za študente tretjih držav, ki začenjajo ali nadaljujejo študij v EU in pridruženih schengenskih državah (26 od 27 držav članic EU in štiri pridružene schengenske države: Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, velja izjemav zvezi iz omejitvijo potovanja. Irska trenutno ne uveljavlja omejitve potovanja). Več informacij na tej strani.


Upoštevajte, da zgoraj navedena izjema temelji na priporočilu Sveta, ki pravno ni zavezujoč, in da lahko nacionalni organi sprejmejo ustrezne javnozdravstvene ukrepe, denimo zahtevajo samoizolacijo ali podoben ukrep po vstopu iz tretje države, za katero še vedno velja začasna omejitev potovanja. Zato so odločilni nacionalni predpisi, trenutni nasveti za potovanje in drugi morebitni kontrolni ukrepi v vsaki državi gostiteljici.


Zato vam svetujemo, da pred potovanjem preverite, kateri ukrepi veljajo v ciljni državi. Več informacij boste našli tudi na strani: https://reopen.europa.eu/en/.

Dajte v skupno rabo to stran