COVID-19 – Întrebări adresate de participanții la programul Erasmus+ și la Corpul european de solidaritate

Informațiile de mai jos oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de participanții individuali.

Mai multe despre impactul pandemiei de COVID-19 și răspunsul Comisiei Europene


Dacă vă întoarceți acasă, dar a) aveți în continuare cheltuieli legate direct și exclusiv de șederea dumneavoastră în țara de destinație, cum ar fi cheltuieli cu chiria și energia electrică și/sau b) participați la activități virtuale de învățare sau de alt tip (dacă instituția/organizația din țara de destinație le-a pus la dispoziție ca alternativă la activitățile planificate inițial), atunci da, vă puteți păstra grantul.


În plus, este posibil să puteți obține rambursarea cheltuielilor de deplasare suplimentare pe care le-ați suportat. Vă recomandăm să contactați instituția/organizația care vă sprijină (cu rezerva că va depinde dacă organizația dumneavoastră a primit sau nu fonduri UE suplimentare pentru activitatea dumneavoastră).


Dacă nu continuați să aveți cheltuieli în țara de destinație, este posibil să trebuiască să rambursați partea din grant pentru perioada dintre data la care ați întrerupt activitatea de mobilitate și data prevăzută pentru încheierea acesteia.Dacă rămâneți în țara de destinație și a) aveți în continuare cheltuieli legate în mod direct și exclusiv de șederea dumneavoastră în țara respectivă, cum ar cheltuieli cu chiria și energie electrică și/sau b) participați la activități virtuale de învățare (dacă instituția din țara de destinație le-a pus la dispoziție ca alternativă la activitățile planificate inițial), atunci da, vă puteți păstra grantul.


În plus, puteți primi un grant suplimentar pentru a acoperi perioada de timp suplimentară (care s-a adăugat celei prevăzute inițial) în care a trebuit să rămâneți în străinătate din cauza pandemiei de COVID-19. Verificați cu instituția dumneavoastră (cu rezerva că va depinde dacă organizația dumneavoastră a primit sau nu fonduri UE suplimentare pentru activitatea dumneavoastră).Dacă stați în țara de destinație și a) aveți în continuare cheltuieli legate în mod direct și exclusiv de șederea dumneavoastră în țara respectivă și/sau b) participați la activități virtuale (dacă organizația gazdă a oferit o alternativă online la activitățile planificate inițial), atunci da, vă puteți păstra grantul.


În mod similar, în cazurile de mai sus, organizația poate, de asemenea, să obțină grantul pentru a acoperi și alte costuri legate de șederea dumneavoastră.Dacă ați plătit cheltuieli de călătorie legate de activitatea de mobilitate planificată, cum ar fi un bilet de avion pe care nu l-ați utilizat niciodată și care nu a putut fi rambursat, puteți primi grantul pentru cheltuielile de deplasare, ori de câte ori regulile de finanțare a acțiunii prevăd un sprijin financiar pentru deplasare. În cazul în care acțiunea nu prevede acest lucru, aveți dreptul de a păstra sau de a primi partea din prefinanțare care corespunde costurilor suportate. De asemenea, este posibil să puteți obține o rambursare a cheltuielilor de rezervare a cazării. Vă recomandăm să contactați instituția/organizația dumneavoastră de sprijin (cu rezerva că va depinde dacă organizația dumneavoastră a primit sau nu fonduri UE suplimentare pentru activitatea dumneavoastră).Contactați instituția/organizația dumneavoastră de sprijin, dar, în principiu, Agenția națională a instituției din țara dumneavoastră/organizației care vă sprijină va accepta să prelungească un proiect Erasmus+ (care ar putea include perioade de mobilitate în străinătate pentru mai mulți participanți) sau un proiect al Corpului european de solidaritate cu până la 12 luni.Întrebați organizația de sprijin, dar în principiu, această situație ar putea fi considerată o întrerupere temporară a activității și ar trebui să o puteți relua ulterior.Proaspeții absolvenți de învățământ superior sau de educație și formare profesională care trebuie să își amâne stagiile planificate în străinătate vor fi autorizați să le reia în termen de 18 luni de la absolvire, în locul intervalului normal de 12 luni.Da. Activitățile de mobilitate Erasmus+ vor continua în a doua jumătate a anului 2020.


Instituțiile și organizațiile de sprijin sunt încurajate, atunci când este posibil, să le ofere participanților posibilitatea de a beneficia de o mobilitate mixtă. În acest caz, mobilitatea dumneavoastră ar putea începe cu o perioadă de învățare și/sau activitate virtuală și ar putea continua cu o perioadă de mobilitate fizică în străinătate, dacă și atunci când situația o permite.


Cereți mai multe detalii de la instituția de origine/ organizația de sprijin.Mobilitatea mixtă ar putea începe cu o perioadă de învățare și/sau activitate virtuală și ar putea continua cu o perioadă de mobilitate fizică în străinătate, dacă și atunci când situația o permite.


Nu veți primi un grant în perioada de învățare/activitate virtuală desfășurată în țara dumneavoastră de reședință, pentru că activitatea în cauză ar trebui să se poată efectua fără costuri suplimentare.


În schimb, veți primi grantul obișnuit pentru o perioadă petrecută în străinătate de îndată ce începe perioada de mobilitate fizică în țara gazdă.Există o excepție de la restricțiile de călătorie pentru studenții din țările terțe care încep sau își continuă studiile în UE + țările asociate spațiului Schengen (26 dintre cele 27 de state membre ale UE, plus cele patru țări asociate spațiului Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Irlanda nu aplică în prezent restricția de călătorie). Detalii pe această pagină de internet.


Menționăm însă că excepția de mai sus se bazează pe o recomandare fără forță juridică obligatorie a Consiliului. Autoritățile naționale pot lua măsuri de sănătate publică adecvate, cum ar fi obligația de autoizolare sau o măsură similară, la intrarea în țară a unei persoane care vine dintr-o țară terță pentru care se menține restricția temporară de călătorie. Prin urmare, este important să luați în calcul legislația națională, recomandările de călătorie în vigoare și alte eventuale verificări și controale aplicabile în țara-gazdă.


Verificați politica adoptată de țara de destinație înainte de a începe călătoria! Alte detalii și la adresa: https://reopen.europa.eu/en/.

Distribuie această pagină