Κορονοϊός – ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν τεθεί από διάφορους συμμετέχοντες.

Περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού και την αντιμετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Αν επιστρέψατε στη χώρα σας, αλλά α) εξακολουθείτε να έχετε έξοδα που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την παραμονή σας στη χώρα προορισμού, όπως για ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα και/ή β) συμμετέχετε σε μαθησιακές ή άλλες δραστηριότητες σε εικονικό περιβάλλον (τις οποίες διοργάνωσε το ίδρυμα/ο οργανισμός στη χώρα προορισμού ως εναλλακτική λύση στις αρχικά προγραμματισθείσες δραστηριότητες), τότε η επιχορήγηση που λαμβάνετε θα διατηρηθεί.


Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των πρόσθετων δαπανών μετακίνησης που ενδέχεται να έχετε υποστεί. Θα πρέπει να ενημερωθείτε από το ίδρυμα/τον οργανισμό υποστήριξης (με την επιφύλαξη ότι ο οργανισμός θα έχει στη διάθεσή του πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ για τη δραστηριότητά σας).


Εάν δεν έχετε τέτοια έξοδα στη χώρα προορισμού, ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε το τμήμα της επιχορήγησης που καλύπτει την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας που διακόψατε τη δραστηριότητα κινητικότητας και της προγραμματισμένης ημερομηνίας λήξης της.Αν παραμείνατε στη χώρα προορισμού και α) εξακολουθείτε να έχετε έξοδα που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την παραμονή σας στη χώρα αυτή, όπως για ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα και/ή β) συμμετέχετε σε μαθησιακές δραστηριότητες σε εικονικό περιβάλλον (τις οποίες διοργάνωσε το ίδρυμα στη χώρα προορισμού ως εναλλακτική λύση στις αρχικά προγραμματισθείσες δραστηριότητες), τότε η επιχορήγηση που λαμβάνετε θα διατηρηθεί.


Επιπλέον, μπορεί να λάβετε συμπληρωματική επιχορήγηση για να καλύψετε το επιπλέον, πέραν αυτού που προβλεπόταν αρχικά, χρονικό διάστημα που χρειάστηκε να παραμείνετε στο εξωτερικό λόγω της πανδημίας Covid-19. Θα πρέπει να ενημερωθείτε από το δικό σας ίδρυμα (με την επιφύλαξη ότι αυτό θα έχει στη διάθεσή του πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ για τη δραστηριότητά σας).Αν παραμείνατε στη χώρα προορισμού και α) εξακολουθείτε να έχετε έξοδα που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την παραμονή σας στη χώρα αυτή και/ή β) συμμετέχετε σε δραστηριότητες σε εικονικό περιβάλλον (τις οποίες διοργάνωσε ο οργανισμός υποδοχής ως εναλλακτική λύση στις αρχικά προγραμματισθείσες δραστηριότητες), τότε η επιχορήγηση που λαμβάνετε θα διατηρηθεί.


Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί επίσης να λάβει επιχορήγηση για την κάλυψη άλλων δαπανών που συνδέονται με την παραμονή σας.Εάν έχετε καταβάλει τις δαπάνες μετακίνησης που συνδέονται με την προγραμματισμένη κινητικότητα, όπως για αεροπορικό εισιτήριο που δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ, και το ποσό δεν μπορεί να σας επιστραφεί, μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση για τις εν λόγω δαπάνες, εφόσον οι κανόνες χρηματοδότησης προβλέπουν την κάλυψή τους. Εάν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, έχετε το δικαίωμα να διατηρήσετε ή να λάβετε το μέρος της προχρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε αυτές τις δαπάνες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων κράτησης καταλύματος. Θα πρέπει να ενημερωθείτε από το ίδρυμα/τον οργανισμό υποστήριξης (με την επιφύλαξη ότι ο οργανισμός θα έχει στη διάθεσή του πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ για τη δραστηριότητά σας).Θα πρέπει να ρωτήσετε το ίδρυμα/τον οργανισμό υποστήριξης, αλλά κατ’ αρχήν, ο εθνικός οργανισμός στον οποίο υπάγεται θα δεχθεί να παρατείνει, έως και 12 μήνες, ένα σχέδιο Erasmus+ (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους κινητικότητας στο εξωτερικό για πολλούς συμμετέχοντες) ή ένα σχέδιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.Θα πρέπει να ρωτήσετε τον οργανισμό υποστήριξης, αλλά κατ’ αρχήν, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως προσωρινή διακοπή της δραστηριότητας και μάλλον θα είστε σε θέση να συνεχίσετε αργότερα τη δραστηριότητά σας.Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΕΕΚ που είναι υποχρεωμένοι να αναβάλουν την προγραμματιζόμενη πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό θα έχουν προθεσμία 18 μηνών από την αποφοίτησή τους, αντί της κανονικής 12μηνης προθεσμίας, για την υποβολή αίτησης.Ναι, οι δραστηριότητες κινητικότητας του Erasmus+ θα συνεχιστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2020.


Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί υποστήριξης καλούνται να προσφέρουν, όταν μπορούν, τη δυνατότητα μεικτής κινητικότητας στους συμμετέχοντες. Σε αυτή την περίπτωση, η δράση κινητικότητας θα αρχίσει με μια περίοδο εικονικών μαθημάτων και/ή δραστηριοτήτων και θα συνεχιστεί με μια περίοδο φυσικής κινητικότητας στο εξωτερικό, εάν και όταν το επιτρέψει η κατάσταση.


Απευθυνθείτε στο ίδρυμα/ στον οργανισμό υποστήριξης της χώρας σας για περισσότερες λεπτομέρειες.Η δράση μεικτής κινητικότητας θα αρχίσει με μια περίοδο εικονικών μαθημάτων και/ή δραστηριοτήτων και θα συνεχιστεί με μια περίοδο φυσικής κινητικότητας στο εξωτερικό, εάν και όταν το επιτρέψει η κατάσταση.


Κατά τη διάρκεια της περιόδου εικονικών μαθημάτων και/ή δραστηριοτήτων στη χώρα διαμονής σας δεν θα λάβετε επιχορήγηση, καθώς οι δραστηριότητες αυτές δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος.


Μόλις αρχίσει η περίοδος φυσικής κινητικότητας στη χώρα υποδοχής, θα λάβετε την επιχορήγηση που προβλέπεται για το εξωτερικό.Υπάρχει εξαίρεση από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους φοιτητές τρίτων χωρών που ξεκινούν ή συνεχίζουν τις σπουδές τους στις χώρες ΕΕ + τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Η Ιρλανδία δεν εφαρμόζει επί του παρόντος τον ταξιδιωτικό περιορισμό). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σ’ αυτόν τον ιστότοπο.


Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη εξαίρεση βασίζεται σε μη δεσμευτική νομικά σύσταση του Συμβουλίου και ότι οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως επιβολή αυτοαπομόνωσης ή παρόμοια μέτρα κατά την είσοδο από τρίτη χώρα για την οποία ισχύει ο προσωρινός ταξιδιωτικός περιορισμός. Συνεπώς, η εθνική νομοθεσία, οι τρέχουσες ταξιδιωτικές οδηγίες και οι έλεγχοι σε κάθε χώρα υποδοχής είναι καθοριστικοί παράγοντες.


Γι’ αυτό, σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε για την πολιτική που εφαρμόζει η χώρα προορισμού πριν ταξιδέψετε. Λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται επίσης στη διεύθυνση: https://https://reopen.europa.eu/el/.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα