Koronavirus – dotazy od účastníků programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Dále najdete odpovědi na nejčastější dotazy jednotlivých účastníků.

Další informace o dopadu pandemie koronaviru a opatřeních Evropské komise


Pokud už jste zpátky doma, ale a) máte stále výdaje, které přímo a výhradně souvisejí s vaším pobytem v cílové zemi (např. nájemné či poplatky za elektřinu), a/nebo b) se účastníte virtuálního kurzu nebo jiných virtuálních aktivit (jestliže instituce/organizace v cílové zemi tyto aktivity nabízí jako alternativu k původně plánovaným činnostem), pak si můžete grant ponechat.


Kromě toho vám mohou být proplaceny případné dodatečné cestovní náklady. Obraťte se proto na vaši instituci či podpůrnou organizaci. Vše však závisí na dostupnosti dodatečných finančních prostředků EU, které má organizace případně k dispozici.


Pokud již však v cílové zemi žádné výdaje nemáte, budete možná muset tu část grantu, která zahrnuje období mezi datem ukončení vaší aktivity a plánovaným datem ukončení, vrátit.Pokud zůstanete v cílové zemi a a) máte stále výdaje, které přímo a výhradně souvisejí s vaším pobytem v této zemi (např. nájemné či poplatky za elektřinu), a/nebo b) se účastníte virtuálních kurzů (jestliže instituce v cílové zemi tyto kurzy nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak si můžete grant ponechat.


Kromě toho můžete získat dodatečný grant na pokrytí výdajů nad rámec původně plánované doby, kdy jste museli zůstat v zahraničí v důsledku pandemie COVID-19. Obraťte se proto na vaši instituci. Vše však závisí na dostupnosti dodatečných finančních prostředků EU, které má organizace případně k dispozici.Pokud stále pobýváte v cílové zemi a a) máte stále výdaje, které přímo a výhradně souvisejí s vaším pobytem v této zemi, a/nebo b) se účastníte virtuálních kurzů (jestliže instituce v cílové zemi tyto kurzy nabízí jako alternativu k původně plánovaným aktivitám), pak si můžete grant ponechat.


Podobně jako ve výše uvedených případech může organizace rovněž získat grant na pokrytí dalších nákladů spojených s vaším pobytem.Jestliže jste uhradila cestovní výdaje spojené s plánovanou mobilitou (např. letenku, kterou jste nevyužila a kterou nelze proplatit), můžete na ně získat grant, pokud pravidla financování pro danou akci s takovou finanční podporou počítají. V opačném případě máte nárok si část příspěvku, která odpovídá vzniklým nákladům, ponechat nebo ji získat. Kromě toho vám mohou být proplaceny náklady na rezervaci ubytování. Obraťte se proto na vaši instituci či podpůrnou organizaci. Vše však závisí na dostupnosti dodatečných finančních prostředků EU, které má organizace případně k dispozici.Obraťte se na vaši domovskou instituci či podpůrnou organizaci. V zásadě by však národní agentura vaší domácí instituce či podpůrné organizace měla souhlasit s prodloužením projektu Erasmus+ (který může zahrnovat období mobility v zahraničí pro více účastníků) nebo projektu v rámci Evropského sboru solidarity až o 12 měsíců.Obraťte se na vaši podpůrnou organizaci. V zásadě by se však mělo jednat o dočasné přerušení aktivity, a proto byste měl mít možnost ve své aktivitě pokračovat později.Čerství absolventi vysoké školy nebo odborné přípravy, kteří potřebují odložit plánovanou stáž v zahraničí, budou moci se jí zúčastnit do 18 měsíců od ukončení studia, místo běžného 12měsíčního období.Ano, aktivity programu Erasmus+ poběží i v druhé polovině roku 2020.


Institucím a podpůrným organizacím se doporučuje, aby účastníkům pokud možno nabízely tzv. kombinovanou mobilitu. V takovém případě mobilita začíná virtuální výukou či aktivitami, na něž navazuje pobyt v zahraničí, nicméně pouze v případě, že to daná situace dovolí.


Více informací vám poskytne vaše domovská instituce či podpůrná organizace.Kombinovaná mobilita začíná virtuální výukou či aktivitami, na něž navazuje pobyt v zahraničí, nicméně pouze v případě, že to daná situace dovolí.


Během období virtuální výuky/aktivity, které absolvujete v zemi bydliště, grant poskytován není, jelikož se předpokládá, že vám těmito činnostmi nevzniknou žádné dodatečné náklady.


Na období výjezdu do zahraničí se poskytuje grant v běžné výši.Existuje výjimka pro studenty ze třetích zemí, kteří začínají studovat či pokračují ve studiu v EU či zemích přidružených k schengenskému prostoru (26 z 27 zemí EU + 4 země přidružené k schengenskému prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Irsko v současné době cestovní omezení neuplatňuje). Více informací najdete na těchto stránkách.


Upozorňujeme, že výše uvedená výjimka vychází z právně nezávazného doporučení Rady a že vnitrostátní orgány mohou v zájmu ochrany veřejného zdraví přijmout další opatření, jako například požadavek karantény po příjezdu z třetí země, na které se dočasně vztahují cestovní omezení. Rozhodující je proto vnitrostátní legislativa, aktuální cestovní doporučení a případné kontroly v jednotlivých zemích.


Doporučujeme vám proto si zjistit konkrétní podmínky v zemi, kam se chystáte cestovat. Podrobné informace najdete na portálu: https://reopen.europa.eu/en/.

Sdílej tuto stránku