Koronavírus: Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület kedvezményezett szervezetei kérdezték, mi válaszolunk

Az alábbiakban a kedvezményezett szervezetek által leggyakrabban feltett kérdésekre válaszolunk.

További információk a koronavírus-járvány következményeiről és az Európai Bizottság válaszintézkedéseiről


A felsőoktatási intézményekhez azzal a kéréssel fordultunk, hogy a lehető legrugalmasabban és leggyakorlatiasabban álljanak a kérdéshez, elősegítve, hogy a diákok – hollétüktől függetlenül – el tudják érni a tanulmányi megállapodásukban célként meghatározott tanulási eredményt. Ebben segíthet például, ha a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy digitális eszközök használata révén, távtanulás formájában sajátítsák el a szükséges ismereteket. Ez a rugalmasság különösen a hazájukba visszatérő diákoknak fog segíteni abban, hogy befejezzék a fogadó intézménynél megkezdett kurzusaikat, és teljes mértékben elismertessék a távtanulás eredményeként az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerben (ECTS) megszerzett krediteket.Igen, Önök elszámolható költségnek tekinthetik ezeket a költségeket, feltéve hogy a projekt támogatási megállapodásban rögzített összköltségvetését nem lépik túl. Ha az Önök szervezetének pénzgazdálkodása ellenőrzés hatálya alá esik, szükség lehet arra, hogy igazolják az így felmerült többletköltségek megtérítésének szükségességét.Igen, Önök elszámolható költségnek tekinthetik ezeket a költségeket, feltéve hogy a projekt támogatási megállapodásban rögzített összköltségvetését nem lépik túl. Ha az Önök szervezetének pénzgazdálkodása ellenőrzés hatálya alá esik, szükség lehet arra, hogy igazolják az így felmerült többletköltségek megtérítésének szükségességét.A Bizottság számos – az Erasmus+ programban, illetve az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében való részvételre vonatkozó – pályázati felhívás esetében meghosszabbította a pályázati határidőt.


Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nemzeti irodával, mert a pályázati űrlapok benyújtásával kapcsolatos egyes adminisztratív eljárások egyszerűsödni fognak.Azokban az esetekben, amikor a részt vevő magánszemélyek jogosultak megkapni, illetve megtartani az egyéneknek juttatott támogatást, Önök is jogosultak arra, hogy megkapják az Erasmus+, illetve az Európai Szolidaritási Testület projektjeivel kapcsolatos szervezési támogatást.


Önök még azokban az esetekben is jogosultak szervezési támogatásra, amikor az Erasmus+ program, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében megszervezett tevékenységek elmaradnak. Ezt a megközelítést alkalmazzuk, hogy figyelembe vegyük a bérleti díjakra, az előkészítéssel járó költségekre, valamint a résztvevők vonatkozásában az indulás előtt adódó intéznivalókra fordított kiadásokat és azokat a feladatokat, amelyeket Önök a koronavírus-világjárvány miatt előállt rendkívüli helyzetben látnak el a résztvevők támogatása céljából (lásd: törlések kezelése, fogadó partnerekkel való kapcsolattartás, tanácsadás stb.)A stratégiai partnerségek, illetve a szolidaritási projektek kedvezményezettjeinek lehetőségük van arra, hogy átmenetileg felfüggesszék projektjüket, a futamidő meghosszabbítását kérelmezzék, és később hajtsák végre a tervezett tevékenységeket – akkor, amikor megszűnnek a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett korlátozások. A kérdésben szereplő konkrét esetben a projektmenedzsment-támogatás összegének kiszámítására a felfüggesztés időtartamát nem tartalmazó új futamidő alapján kerül sor, de az összeg nem haladhatja meg a támogatás megállapodásban rögzített végösszegét.Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő nemzeti irodával. Azokban az esetekben, amikor az Erasmus+ program, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek elmaradtak, a szervezeteknek viszont akadtak olyan kiadásaik, amelyeket nem kaphatnak vissza, a szervezeteknek lesz lehetőségük arra, hogy költségtérítésben részesüljenek.Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő nemzeti irodával. Elképzelhető, hogy a jelenlegi rendkívüli körülményekre tekintettel a nemzeti iroda ideiglenesen elfogadja a támogatási megállapodások beszkennelt formában történő továbbítását és aláírását. Később azonban, amikor megszűnnek a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett korlátozások, a beszkennelt példányokat hitelesíteni kell hivatalos úton, a fizikai aláírások segítségével.Igen, a kedvezményezett szervezetek a mobilitási programnak mind a virtuális, mind pedig a személyes jelenléten alapuló, „fizikai” szakaszára megkapják a résztvevőnként járó szervezési támogatás teljes összegét (azaz a fejenkénti egységköltség-hozzájárulás 100%-át).A vegyes mobilitási program kezdetben virtuális tanulás és/vagy tevékenység keretében zajlik, és – mihelyt lehetséges – az adott külföldi intézményben személyes jelenléten alapuló, „fizikai” szakasszal folytatódik.


Előfordulhat, hogy a járványügyi helyzet alakulása miatt a program külföldi szakasza nem hajtható végre a tervezett formában. Ebben az esetben a „fizikai mobilitási” időszak lerövidülhet vagy elmaradhat, és helyette a program virtuális formában folytatódhat tovább. A járvány első hulláma idején alkalmazott szabály itt is érvényes, miszerint a már felmerült költségek akkor támogathatók, ha igazoltan vis maior esetekről van szó.Igen, a kedvezményezett szervezetek a virtuális tevékenységek időszakára az egységköltség-alapú szervezési támogatás naponta és résztvevőnként számított teljes összegének 35%-át (azaz az egységköltségnek a tevékenység megszervezésére szánt részét) kapják.


A személyes jelenléten alapuló „fizikai” mobilitási időszakokra a kedvezményezett szervezetek megkapják az egységköltség-alapú szervezési támogatás naponta és résztvevőnként számított teljes összegét, ezen felül pedig útiköltség-támogatásban is részesülnek.Igen, a virtuális és vegyes mobilitási tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök és/vagy szolgáltatások megvásárlása és/vagy bérlése során felmerülő költségek a Covid19-világjárvány által teremtett kivételes körülmények miatt támogathatónak minősülnek.


A nemzeti irodák engedélyezhetik a projekt megvalósításához és az érintett célcsoportok megfelelő részvételéhez elengedhetetlenül fontos beszerzéseket, amennyiben azok szükségességét a kedvezményezett szervezet alapos indoklással és megfelelő dokumentumokkal támasztja alá. A támogatás általában nem haladhatja meg a projekt időtartamát, és nem terjedhet ki olyan eszközökre, amelyeket a részt vevő szervezetek a szokásos irodai munkához, illetve a projekthez nem kapcsolódó tevékenységekhez használnak.Igen, a speciális igényű hallgatók virtuális tevékenységekben való részvétele támogatható; a vonatkozó szabályokat a Pályázati útmutató rögzíti.


A speciális igényű diákok támogatására vonatkozó kérelmet a kedvezményezett szervezetnek alapos indoklással és megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztania, az illetékes nemzeti irodának pedig jóvá kell hagynia.

Oszd meg ezt az oldalt