Rezultati odprtega javnega posvetovanja o vmesni oceni programa Erasmus+

Status:

Zaključeno

Področje:

Program Erasmus+

Ciljna skupina:

Splošna javnost/deležniki

Posvetovalno obdobje:

28. 2.–31. 5. 2017

Namen

S posvetovanjem želimo zbrati mnenja in poglede različnih deležnikov in splošne javnosti v zvezi z relevantnostjo ciljev programa Erasmus+, uspešnostjo ukrepov za njihovo uresničitev ter učinkovitostjo izvajanja teh ukrepov.

Zanima nas tudi mnenje o notranji povezanosti programa ter njegovi dodani vrednosti v zvezi z izzivi in priložnostmi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, če jo primerjamo s tem, kar bi lahko dosegle države članice same.

Predvsem pa želimo zbrati mnenja vseh tistih, ki še niso bili zajeti z določenimi posameznimi anketami o teh vprašanjih.

Posvetovanje se nanaša tudi na predhodnike programa Erasmus+ (npr. programe Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji, Erasmus Mundus itd.) in gleda v prihodnost z vprašanji o morebitnem nasledniku programa Erasmus+ leta 2020.

Posvetovalni dokument

Posvetovanje je v obliki spletnega vprašalnika

Kako oddati prispevek

Evropska komisija vabi deležnike, da svoje mnenje izrazijo z odgovori na spletni vprašalnik. Tako bomo laže uporabili in objavili odgovore. Ob koncu vprašalnika lahko vpišete prosto besedilo ali naložite dokument o tistih vprašanjih, ki jih v posvetovanju nismo zajeli.

Vpisati boste morali nekatere osnovne podatke (svoje ime ali ime organizacije, vrsto organizacije ali podjetja, državo, v kateri opravljate dejavnosti). Te informacije so obvezne in jih potrebujemo za obdelavo vašega odgovora. Kljub temu lahko vaš odgovor objavimo anonimno (glej varstvo osebnih podatkov).

Vprašalnik sestavljajo vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Pri nekaterih vprašanjih zaprtega tipa je možen odgovor Ne vem. Pri vprašanjih izbirnega tipa lahko uporabite tudi polja za prosto besedilo, kadar se vaš odgovor razlikuje od predlaganih možnosti. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 10–60 minut, odvisno od podrobnosti vaših odgovorov.

Vprašalnik je mogoče izpolniti v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Rezultate javnega posvetovanja bomo hkrati z drugimi podatki in dokazi uporabili za neodvisno vmesno oceno programa Erasmus+.

Po končani oceni bo Evropska komisija pripravila poročilo za Evropski parlament in Svet, v katerem bo zajela še druge študije in vire informacij. Vanj bo vključila tudi povzetek rezultatov tega posvetovanja.

Varstvo osebnih podatkov

Glej pravila o varstvu osebnih podatkov na portalu EUROPA

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Več informacij vsebuje posebna izjava o varstvu osebnih podatkov.

Kontaktni podatki:

Evropska komisija
Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
Enota B.4 – Koordinacija Erasmus+

E-naslov: EAC-ERASMUS-PLUS-CONSULT@ec.europa.eu

Referenčni dokumenti

 

Dajte v skupno rabo to stran