Az Erasmus+ program félidős értékeléséről szóló nyilvános konzultáció eredményei

A konzultáció állása:

Lezárva

Szakpolitikai terület:

Erasmus+ program

Célcsoport:

Nagyközönség/Érdekeltek

A konzultáció időtartama:

2017. február 28. – május 31.

Célkitűzés:

A konzultáció a különböző érdekelt felek és a nagyközönség nézeteit, véleményét hivatott felmérni az Erasmus+ program célkitűzéseinek relevanciáját, a célkitűzések elérése érdekében tett intézkedések hatékonyságát és az intézkedések végrehajtásának eredményességét illetően.

Ezen túlmenően azt is fel fogja térképezni, hogy a válaszadók szerint mennyire következetes és egységes a program, és mekkora többletértéket hoz létre ahhoz az eredményhez képest, amit az egyes tagállamok egyedül tudnának felmutatni az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport területén jelentkező kihívások kezelése és az ezekben az ágazatokban kínálkozó lehetőségek hasznosítása tekintetében.

Különösen fontos a számunkra, hogy megismerjük azoknak a véleményét és észrevételeit, akik korábban még nem vettek részt felmérésben ebben a konkrét témában.

A konzultáció az Erasmus+ előfutárának tekinthető programokra (pl. az egész életen át tartó tanulás programjára, a „Fiatalok lendületben” programra, az Erasmus Mundusra stb.) is kiterjed, és a kérdőív arra vonatkozó kérdéseket is tartalmaz, hogy 2020-ban esetlegesen milyen program lépjen az Erasmus+ helyébe.

Konzultációs dokumentum:

A konzultációban online kérdőív kitöltésével lehet részt venni. 

Hogyan lehet részt venni a konzultációban?

Az Európai Bizottság arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy véleményüket az online kérdőív kitöltése révén juttassák kifejezésre. Ez lehetővé teszi, hogy a válaszok feldolgozására és megosztására optimális módon kerüljön sor. Az online kérdőív végén a válaszadóknak lehetőségük nyílik arra, hogy szabad szöveges mezőben vagy külön fájl feltöltése révén észrevételeket, javaslatokat fogalmazzanak meg olyan problémákkal, kérdésekkel kapcsolatban, melyekre megítélésük szerint a kérdőívnek ki kellett volna térnie.

Az online kérdőív elején a válaszadóknak háttér-információkat is meg kell adniuk (saját nevüket, illetve – ha a kérdőívet nem magánszemélyként töltik ki – az általuk képviselt szervezet/vállalkozás nevét, a kérdéses szervezet/vállalkozás típusát, valamint annak az országnak a nevét, ahol tevékenységüket végzik). Figyelem: Önnek kötelező megadnia ezeket az adatokat ahhoz, hogy válaszait fel tudjuk dolgozni. Ugyanakkor azonban lehetősége van arra, hogy válaszainak anonim közzétételét kérje (további információk: a személyes adatok védelme).

A kérdőívet eldöntendő és kiegészítendő kérdések alkotják. Egyes eldöntendő kérdések esetében a „Nem tudom” opció is szerepel a felsorolt válaszlehetőségek között. Ha a válaszadó egyéb, a megadott opcióktól eltérő választ kíván adni valamelyik feleletválasztós kérdésre, ezt a szabad szöveg megfogalmazására szolgáló szövegmezőkben teheti meg. A kérdőív kitöltése kb. 10-60 percet vesz igénybe a válaszok részletességétől függően.

A válaszadók a kérdőívet az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén kitölthetik.

A konzultáció eredménye és a további lépések:

A nyilvános konzultáció eredménye a többi adattal és bizonyítékkal együtt figyelmet kap majd az Erasmus+ program jelenleg folyó független félidős értékelése során.

Az értékelés lezárultát követően az Európai Bizottság – más tanulmányokra és információkra is építve – jelentést fogad majd el a témában, melyet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak fog címezni. A jelentés ennek a konzultációnak az eredményét is összegezni fogja.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról az EUROPA portálon lehet tájékozódni.

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat

Az egyedi adatvédelmi nyilatkozat részletes tájékoztatással szolgál a témában.

Kapcsolat:

Európai Bizottság
Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság
B.4 egység – Az Erasmus+ program koordinálása

E-mail-cím: EAC-ERASMUS-PLUS-CONSULT@ec.europa.eu

Referenciadokumentumok

 

Oszd meg ezt az oldalt