Vodič programa Erasmus+ za 2017.

Vodič programa Erasmus+ najvažniji je dokument za sve koji se žele temeljito upoznati s programom Erasmus+.

Sudionici i organizacije sudionice u njemu mogu pronaći pojedinosti o svim mogućnostima koje se podupiru u okviru programa Erasmus+.

Za neke centralizirane aktivnosti dostupna je i tablica s okvirnim iznosima financijskih sredstava.

Kalkulator udaljenosti

O vodiču

O čemu je riječ?

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2017.

Organizacije i ustanove koje traže financiranje putem tog poziva moraju ispunjavati uvjete za sudjelovanje i financiranje navedene u tom vodiču.

Taj dokument sadržava:

  • informacije o prioritetima programa
  • informacije o mjerama koja se podupiru
  • informacije o raspoloživim sredstvima za različite aktivnosti
  • podrobne informacije o sudjelovanju.

Koje su jezične verzije dostupne?

Vodič programa dostupan je na sljedećim jezicima:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Kako se prijaviti?

Organizacije se pozivaju da svoje prijave podnesu elektronički nacionalnoj agenciji u svojoj državi ili Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti i kulturu.

Obrasci za elektroničko podnošenje prijava za 2017. i povezani dokumenti u izradi su i bit će dostupni na internetskim stranicama nacionalnih agencija ili Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, ovisno o aktivnostima koje se poduzimaju.

Osobe koje se žele prijaviti trebaju se obratiti svojoj organizaciji, instituciji ili obrazovnoj ustanovi.

Koje su glavne izmjene?

Glavne izmjene koje će se uvesti za 2017. uključuju:

  • uvođenje koncepta „europskih prioriteta u nacionalnom kontekstu” u okviru strateškog partnerstva za ključnu aktivnost 2. Za više informacija o tome, posjetite internetske stranice svih nadležnih nacionalnih agencija
  • prilagođavanje pravila o financiranju za neke decentralizirane aktivnosti
  • aktivnost „Saveza za sektorske vještine” više nije obuhvaćena ovim općim pozivom i vodičem programa, nego će se obraditi zasebno u okviru posebnog poziva na podnošenje prijedloga koji je najavila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Kao i 2016., u vodiču za 2017. poseban je naglasak stavljen na poticanje projekata kojima se podupiru socijalna uključenost (osobito izbjeglica i migranata) te sprečavanje radikalizacije.

Kako doznati više?

Organizacije se za dodatne informacije o postupku mogu obratiti svojim nacionalnim agencijama, nacionalnim uredima ili Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu u Bruxellesu.

Gdje pronaći prethodne verzija vodiča?

Prethodne verzije vodiča programa iz 2016. dostupne su na sljedećim poveznicama:

Prethodne verzije vodiča programa iz 2015. (koje se primjenjuju samo na poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015.) dostupne su na sljedećim poveznicama:

Dostupan je i Vodič programa iz 2014., ali primjenjuje se samo na poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2014.

Podijelite ovu stranicu