Erasmus+ -ohjelmaopas 2017

Erasmus+ -ohjelmaopas on hyödyllinen tietolähde kaikille, jotka tarvitsevat perusteellista tietoa Erasmus+ -ohjelmasta.

Oppaassa on tuen hakijoille kattavat tiedot tuettavista toimista ja tukiperusteista.

Joidenkin keskitettyjen toimien osalta on saatavilla ohjeellinen rahoitustaulukko.

Etäisyyslaskuri

Perustiedot

Ohjelmaoppaan sisältö

Erasmus+ -ohjelmaopas on olennainen osa vuoden 2017 Erasmus+ -ehdotuspyyntöä.

Ohjelmaoppaaseen on koottu ehdot, jotka ehdotuspyynnön kautta rahoitettavien toimien ja rahoitusta hakevien oppilaitosten ja muiden organisaatioiden on täytettävä.

Oppaassa esitellään

  • ohjelman painopisteet
  • tuettavat toimet
  • rahoitusmuodot
  • hakumenettelyt.

Kieliversiot

Ohjelmaopas on saatavilla seuraavilla kielillä:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää rahoitushakemuksensa sähköisesti Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon tai EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Vuoden 2017 hakulomakkeita ja niihin liittyviä asiakirjoja laaditaan parhaillaan. Ne tulevat toimesta riippuen saataville joko kansallisten toimistojen tai EACEA:n sivustoille.

Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan, vaan heidän on otettava yhteyttä omaan oppilaitokseensa tai muuhun edustamaansa organisaatioon.

Ohjelman 2017 uudistukset

Erasmus+ -ohjelmaan on vuonna 2017 tehty muun muassa seuraavat muutokset:

  • strategisten kumppanuushankkeiden (avaintoimi 2) yhteydessä on otettu käyttöön käsite ”EU:n painopisteet kansallisessa kontekstissa” (lisätietoja kansallisten toimistojen verkkosivuilta)
  • hajautettujen toimien rahoitussääntöihin on tehty joitakin pieniä muutoksia
  • alakohtaiset osaamisyhteenliittymät eivät enää kuulu tämän ohjelmaoppaan ja yleisen ehdotuspyynnön piiriin, vaan niitä varten järjestetään erityinen ehdotuspyyntö, jonka julkaisee EACEA.

Oppaassa kiinnitetään edellisvuotiseen tapaan erityistä huomiota hankkeisiin, joilla edistetään pakolaisten ja maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta ja ehkäistään radikalisoitumista.

Lisätietoja

Lisätietoja saa ohjelmamaiden kansallisista toimistoista, kumppanimaiden kansallisista yhteypisteistä ja EACEA:sta.

Ohjelmaoppaan versiot

Vuoden 2016 ohjelmaoppaan versiot:

Vuoden 2015 ohjelmaoppaan versiot (joita sovelletaan vain vuoden 2015 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön) ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Saatavilla on myös ohjelmaopas 2014, jota sovelletaan vain vuoden 2014 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön.

Jaa tämä sivu