Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Del C – Information till sökande

Alla organisationer (inklusive informella grupper) som tänker lämna in en ansökan om ekonomiskt bidrag från EU via Erasmus+ uppmanas att läsa detta avsnitt noggrant. Det är utarbetat enligt gällande bestämmelser budgetförordningen1 för Europeiska unionens allmänna budget (nedan kallad EU:s budgetförordning)

Enskilda personer får inte lämna in ansökningar till Erasmus+, med undantag för enskilda personer som ansöker på en grupp ungas vägnar (minst fyra personer) som arbetar med ungdomsverksamhet men inte nödvändigtvis genom en ungdomsorganisation (nedan kallad informell ungdomsgrupp).