Kazalo
Iskanje po vodniku

Del C – Informacije za prijavitelje

Vse tiste organizacije (vključno z neformalnimi skupinami), ki nameravajo oddati predlog projekta za finančno podporo EU v okviru programa Erasmus+, naj si skrbno preberejo to poglavje, napisano v skladu z določbami veljavne finančne uredbe1, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba EU).

Posamezniki niso upravičeni do oddaje predlogov projektov v okviru programa Erasmus+, razen tisti, ki se prijavljajo v imenu skupine (vsaj štirih) mladih, ki so aktivni na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: neformalna skupina mladih).