Cuprins
Căutați în ghid

Partea C – Informații pentru solicitanți

Toate organizațiile (inclusiv grupurile informale) care intenționează să prezinte o propunere de proiect pentru a primi sprijin financiar din partea UE în cadrul programului Erasmus+ sunt invitate să citească cu atenție prezenta secțiune, care este elaborată în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Regulamentului financiar1 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar al Uniunii Europene”).

Persoanele fizice nu au dreptul de a depune propuneri de proiecte în cadrul programului Erasmus+, cu excepția persoanelor fizice care candidează în numele unui grup de (cel puțin patru) tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (denumit în continuare „grup informal de tineri”).