Spis treści
Szukaj w przewodniku

Część C – Informacje dla wnioskodawców

Wszystkie organizacje (w tym grupy nieformalne), które zamierzają złożyć wniosek dotyczący projektu w celu uzyskania wsparcia finansowego z UE w ramach programu Erasmus+, proszone są o dokładne zapoznanie się z poniższą częścią przewodnika, opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia finansowego1 mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym UE”).

Do składania wniosku dotyczącego projektu w ramach programu Erasmus+ nie są uprawnione osoby fizyczne, z wyjątkiem osób fizycznych składających wniosek w imieniu grupy (co najmniej czterech) osób młodych, które są zaangażowane w pracę z młodzieżą, ale niekoniecznie w kontekście organizacji młodzieżowej, (zwanej dalej „nieformalną grupą młodych ludzi”).