Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vad behöver jag göra för att lämna in en ansökan inom Erasmus+?

För att lämna in en ansökan inom Erasmus+ ska du följa de fyra steg som beskrivs nedan:

  • Alla organisationer som är med i projektet måste registrera sig på EU-kommissionens Participant Portal och få en personlig identifieringskod (PIC). Organisationer/grupper som redan har fått en PIC genom sitt deltagande i andra EU-program behöver inte registrera sig på nytt. Den PIC som erhölls vid den tidigare registreringen kan användas även vid ansökan inom Erasmus+.
  • Kontrollera att projektet uppfyller programmets kriterier för den aktuella insatsen eller det aktuella området.
  • Kontrollera de ekonomiska villkoren.
  • Fylla i och lämna in ansökningsblanketten.