Spis treści
Szukaj w przewodniku

Co należy zrobić, aby złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+?

Aby móc złożyć projekt w ramach programu Erasmus+, wnioskodawcy muszą podjąć cztery następujące kroki:

  • każda organizacja zaangażowana w składanie wniosku musi zarejestrować się na Portalu Uczestnika (Participant Portal) i otrzymać numer identyfikacyjny uczestnika (PIC). Organizacje/grupy, które otrzymały już numer PIC w ramach uczestnictwa w innych programach UE, nie muszą się ponownie rejestrować. Numer PIC uzyskany przy wcześniejszej rejestracji jest ważny również w przypadku składania wniosków w ramach programu Erasmus+;
  • sprawdzić, czy spełniają kryteria programu w odniesieniu do stosownej akcji/dziedziny;
  • sprawdzić warunki finansowe;
  • wypełnić i złożyć formularz wniosku.