Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Kako podnijeti prijedlog u okviru programa Erasmus+?

Kako bi predali prijedlog projekta u okviru programa Erasmus+, podnositelji moraju slijediti četiri koraka opisana u nastavku:

  • Svaka organizacija koja sudjeluje u prijavi mora se registrirati na Portalu za korisnike i dobiti Identifikacijsku oznaku sudionika (PIC). Organizacije/skupine koje su već dobile PIC kroz suradnju u ostalim programima EU-a ne moraju se ponovno registrirati. PIC dobiven prethodnom registracijom valjan je i za prijave u okviru Erasmusa+;
  • provjeriti ispunjavanje kriterija Programa za relevantnu mjeru/područje;
  • provjera financijskih uvjeta;
  • popuniti i predati obrazac zahtjeva.