Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Τρόπος υποβολής αιτήσεων για τα σχέδια Erasmus+

Για την υποβολή ενός σχεδίου Erasmus+, οι αιτούντες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής τέσσερα βήματα:

  • όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην αίτηση πρέπει να εγγραφούν στην Πύλη Συμμετεχόντων https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi και να λάβουν έναν κωδικό ταυτοποίησης συμμετέχοντα (PIC). Οι οργανισμοί ή οι ομάδες που έχουν λάβει ήδη τον εν λόγω κωδικό μέσω της συμμετοχής τους σε άλλα προγράμματα της ΕΕ δεν χρειάζεται να εγγραφούν ξανά. Ο κωδικός που λήφθηκε από προηγούμενη διαδικασία εγγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
  • -να ελέγξουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος για τη σχετική δράση ή το σχετικό πεδίο·
  • Έλεγχος των χρηματοδοτικών όρων·
  • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης